Financiranje medija

Odgovor na ovaj zahtjev jako kasni. Po zakonu, Turistička zajednica Senj je trebao odgovoriti do (detalji). Možete ih požuriti tako da pošaljete požurnicu.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

- Popis medija s kojima su tijekom 2019. i 2020. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.

- Popis medija koji su tijekom 2019. i 2020. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

-Popis firmi s kojima su u 2019. i 2020. godini sklopljeni ugovori o obavljanju marketinških usluga koje ne spadaju pod usluge informiranja.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 8 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,
S.Novak