Financiranje medija

Zahtjev za pristup informacijama od Branimir Slijepčević za Gradska knjižnica i čitaonica Pula kao dio skupine poslane na 6 tijela javne vlasti

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Branimir Slijepčević

Poštovani,
temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molio bih sljedeće informacije:
- popis medija i drugih pravnih osoba s kojima su tijekom 2021. godine sklopljeni ugovori o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o predmetu i vrijednosti ugovora za svaki medij i pravnu osobu.
- iznose troškova po računima (bez ugovora) za obavljene medijske usluge u 2021. godini uz naziv i OIB dobavljača te datum plaćanja.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem.

S poštovanjem,

Branimir Slijepčević

Tajnica, Gradska knjižnica i čitaonica Pula

Poštovani,

Nastavno na Vaš upit dostavljamo Vam tražene podatke kako slijedi:

- Gradska knjižnica i čitaonica Pula nema, niti je tijekom 2021. godine imala, sklopljene ugovore o pružanju medijskih usluga,

- tijekom 2021. godine izvršena su plaćanja sljedećim pravnim subjektima:

#1 // Express Agencija d.o.o. // OIB: 58894956548 // (uskrsna čestitka) = 1.500,00 kn // plaćeno 13.4.2021.
#2 // Medulinska rivijera d.o.o. // OIB: 11127035918 // (božićna čestitka) = 1.000,00 kn // plaćeno 16.12.2021.
#3 // Express Agencija d.o.o. // OIB: 58894956548 // (božićna čestitka) = 1.875,00 kn // plaćeno 27.12.2021.
#4 // Narodne novine d.d. // OIB: 64546066176 // (objava natječaja za ravnatelja) = 4.968,00 kn // plaćeno 31.12.2021.

Molim Vas potvrdu primitka ovog maila.

S poštovanjem,

Marija Giačić, dipl.iur.
Službenik za informiranje

Gradska knjižnica i čitaonica Pula
Pula, Sv. Ivana 1/A, 52100 Pula
Tel: 052/300-407, fax: 052/300-403

prikazati citirane dijelove