Branimir Slijepčević

Poštovani,
temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molio bih sljedeće informacije:
- popis medija i drugih pravnih osoba s kojima su tijekom 2021. godine sklopljeni ugovori o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o predmetu i vrijednosti ugovora za svaki medij i pravnu osobu.
- iznose troškova po računima (bez ugovora) za obavljene medijske usluge u 2021. godini uz naziv i OIB dobavljača te datum plaćanja.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem.

S poštovanjem,

Branimir Slijepčević

Službenik za informiranje, Istarska županija, Pazin

Poštovani g. Slijepčević,

ovim putem potvrđujem primitak Vašeg zahtjeva za pristup informacijama, na koji ću Vam odgovoriti u zakonski propisanom roku.

U e-mailu, uz Vaš ime i prezime u potpisu, nedostaje adresa fizičke osobe podnositelja zahtjeva, te naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, stoga Vas ljubazno molim da mi dostavite podatke koji nedostaju.

Kao tijelu javne vlasti kojem se obraćate, potrebni su nam gore navedeni podaci podnositelja, a sukladno članku 18. Zakona o pravu na pristup informacijama:
(3) Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

S poštovanjem,

Maja LAZAR
Službenica za informiranje
--------------------------------------------------------------
Tel: +385 (0)52 352 117
[Istarska županija, Pazin e-mail za zahtjeve]
--------------------------------------------------------------
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
Flanatička 29, 52100 Pula, Hrvatska
www.istra-istria.hr


S poštovanjem,

prikazati citirane dijelove

Branimir Slijepčević

Za: Službenik za informiranje
Poštovana,

nadopunjujem zahtjev:
Branimir Slijepčević, Starih statuta 1 (4.kat, stan br. 12), 52100 Pula

S poštovanjem,

Branimir Slijepčević

Službenik za informiranje, Istarska županija, Pazin

Hvala Vam!

Lp,

Maja LAZAR
Službenica za informiranje
------------------------------------------------------
Tel: +385 (0)52 352 117
[Istarska županija, Pazin e-mail za zahtjeve]
------------------------------------------------------
ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA
Flanatička 29, 52100 Pula, Hrvatska
www.istra-istria.hr

prikazati citirane dijelove

Službenik za informiranje, Istarska županija, Pazin

2 privitaka

Na pažnju:
Branimir SLIJEPČEVIĆ
putem platforme Imamo pravo znati:
[ZPPI #8788 email]

PREDMET: Odgovor na Zahtjev za pristup informacijama – Branimir Slijepčević
- dostavlja se,

Poštovani,

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, u privitku Vam dostavljam traženo.

Koristim priliku, ispričat Vam se na zakašnjenju prilikom dostave odgovora. Naime, službenice i službenici Istarske županije, zbog pandemije koronavirusa, često budu onemogućeni u redovnom radu kako zbog obolijevanja, tako i mjera samoizolacije. Shodno tome, nenamjerno dođe do kašnjenja prilikom pripreme i dostave prijedloga odgovara kao i dokumentacije, a koja je vezana uz rad službenika za informiranje Istarske županije.

Ljubazno Vas molim potvrdu primitka ove poruke.

S poštovanjem,

Maja LAZAR
Službenica za informiranje
--------------------------------------------------------------
Tel: +385 (0)52 352 117
[Istarska županija, Pazin e-mail za zahtjeve]
--------------------------------------------------------------
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
Flanatička 29, 52100 Pula, Hrvatska
www.istra-istria.hr

prikazati citirane dijelove