Za: Općina Velika Trnovitica

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Općina Velika Trnovitica

Poštovana!

Prije svega primite naše isprike radi ne odgovaranja, kolegica nam je na bolovanju, pa pritom primite naše isprike još jednom.

A nastavno na Vaš Zahtjev na pristup informacijama, molim Vas da nam svoj Zahtjev pošaljete na za to propisanom Obrascu koji se nalazi na našoj web stranici:

http://www.velika-trnovitica.hr/?page_id...

a nakon toga ćemo Vam dostaviti tražene podatke!

Hvala unaprijed!

S poštovanjem!

Andrea Jandrić,
računovodstveni referent Općine Velika Trnovitica

prikazati citirane dijelove

Alumni Sonja je ostavio/la bilješku ()

Tijelo javne vlasti netočno tumači zakon - podnositelj zahtjeva za pristup informacijama nije dužan ispunjavati obrasce, a upit poslan elektronskim putem smatra se pisanim zahtjevom.

Više o tome možete pročitati na sljedećim linkovima:
http://imamopravoznati.org/help/requesti...
http://imamopravoznati.org/help/requesti...
http://imamopravoznati.org/help/privacy#...

Općina Velika Trnovitica

2 privitaka

Poštovana,

 

sukladno Vašem traženju i obavijesti o postupanju Povjerenika za
informiranje dostavljamo Vam navedeno traženje.  

 

Molim Vas potvrdu  primitku e-maila.

 

S poštovanjem,

 

Ana Šimunec

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org