Godišnje izvješće o radu Nadzornog odbora HRT-a

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Hrvatska radiotelevizija, Zagreb trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva požurnicu.

Za: Hrvatska radiotelevizija,
Glavni ravnatelj,
Zagreb

Poštovani gospodine Bačiću,

molim da mi se temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama dostave sljedeći dokumenti:

Dodaci Godišnjem izvješću o radu Nadzornog odbora HRT-a te provedbi nadzora zakonitosti rada i poslovanja HRT-a za 2016. godinu:
1. Izvješće interne revizije HRT-a o okolnostima sklapanja izvansudske
nagodbe s Jadran filmom d.d., u svezi projekta „Grička vještica“
2. Izvješće RJ Pravni poslovi i socijalna podrška o okolnostima sklapanja
sudskih i izvansudskih nagodbi, uključujući i izvansudske nagodbe iz radnog
odnosa u 2016. godini
3. Pregled sklopljenih autorskih i izvođačkih ugovora te ugovora o djelu u
2016., u svezi provedenog nadzora zapošljavanja, agencijskog zapošljavanja,
sklapanja autorskih ugovora i ugovora o djelu.

Navedene dodatke Godišnjem izvješću moguće je dostaviti uz Zakonom propisanu zaštitu osobnih podataka osoba navedenih u dokumentima.

S poštovanjem,

Jelena Berković
GONG

Janja Milicevic, Hrvatska radiotelevizija, Zagreb

Poštovani,
sukladno članku 22. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama,
ovim putem Vas obavještavam o produljenju roka za dostavu traženih
informacija obzirom da postoje uvjeti iz članka 22. stavka 1. točke 4.
navedenog Zakona.
S poštovanjem,
Janja Miličević | Pravni savjetnik
RJ Pravni i kadrovski poslovi
t: +385 (0)1 634 2453 | f: +385 (0)1 634 3456 I m: +385 99 634 7524 | e:
[HRT request email]
Prisavlje 3, 10000 Zagreb, Hrvatska

--------------------------------------------------------------------------

From: "GONG" <[FOI #6614 email]>
To: "Zahtjevi za PPI upućeni prema HRT" <[HRT request email]>
Sent: Monday, 1 October, 2018 12:14:38 PM
Subject: Godišnje izvješće o radu Nadzornog odbora HRT-a
     Za: Hrvatska radiotelevizija,
     Glavni ravnatelj,
     Zagreb
    
     Poštovani gospodine Bačiću,
    
     molim da mi se temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama
     dostave sljedeći dokumenti:
    
     Dodaci Godišnjem izvješću o radu Nadzornog odbora HRT-a te provedbi
     nadzora zakonitosti rada i poslovanja HRT-a za 2016. godinu:
     1. Izvješće interne revizije HRT-a o okolnostima sklapanja
     izvansudske
     nagodbe s Jadran filmom d.d., u svezi projekta „Grička vještica“
     2. Izvješće RJ Pravni poslovi i socijalna podrška o okolnostima
     sklapanja
     sudskih i izvansudskih nagodbi, uključujući i izvansudske nagodbe
     iz radnog
     odnosa u 2016. godini
     3. Pregled sklopljenih autorskih i izvođačkih ugovora te ugovora o
     djelu u
     2016., u svezi provedenog nadzora zapošljavanja, agencijskog
     zapošljavanja,
     sklapanja autorskih ugovora i ugovora o djelu.
    
     Navedene dodatke Godišnjem izvješću moguće je dostaviti uz Zakonom
     propisanu zaštitu osobnih podataka osoba navedenih u dokumentima.
    
     S poštovanjem,
    
     Jelena Berković
     GONG
    
     -------------------------------------------------------------------
    
     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.
    
     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
     zahtjev:
     [FOI #6614 email]
    
     Je li [HRT request email] pogrešna adresa za pristup
     informacijama zahtjeve za Hrvatska radiotelevizija, Zagreb? Ako da,
     molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
     http://imamopravoznati.org/change_reques...
    
     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
     autorskih prava
     http://imamopravoznati.org/help/officers
    
     Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
     posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
     http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...
    
     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
     poveznicu do nas.
    
    
    

prikazati citirane dijelove

Gong je ostavio/la bilješku ()

Povjerenik za informiranje riješio je našu žalbu, skinuo oznaku poslovne tajne s traženih dokumenata i naložio HRT-u da ih dostavi u roku 7 dana. Rješenje dostupno na linku https://bit.ly/2AZMkOK

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org