Grafičke priloge iz "Uredbe o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k. O. Crikvenica"

Zahtjev za pristup informacijama od Željko Smolčić za Grad Crikvenica

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Grad Crikvenica
Upravni odjel za investicije, prostorno uređenje i imovinu

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Ovaj zahtjev sam vam poslao mailom (Vjekoslava Glavan) 12.2.2020. godine.
Ponavljam, molim Vas da mi dostavite grafičke priloge iz "Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k. O. Crikvenica".

S poštovanjem,

Željko Smolčić

Za: Grad Crikvenica

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:
Odgovore i eventualno fajlove mi morate davati javno preko:
https://imamopravoznati.org/
Moje pitanje je javno i vaš odgovor mora biti javan.
Ovakav način je jednostavniji za mene i vas.
Znam što sam tražio i znam što sam dobio.

Molim odgovor i fajlove preko:
http://imamopravoznati.org/user/zeljko_s...

S poštovanjem,

Željko Smolčić

Za: Grad Crikvenica

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

U mailu ste mi napisali:
"Uredbu o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k. O. Crikvenica (NN 46/00),
odnosno njen grafički prilog, nismo Vam u mogućnosti dostaviti, pošto naručitelj u tom
postupku nije Grad Crikvenica, već I:Primorsko-g oranska županija. Navedeni gra fički prikaz
možemo zatražiti od nadležnog upravnog odjela u PGŽ da nam dostavi .".

Molim vas da zatražite od PGŽ da vam dostavi, i meni:
"Uredbu o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k. O. Crikvenica (NN 46/00),
odnosno njen grafički prilog".

S poštovanjem,

Željko Smolčić