Hrvatski predstavnik na antikorupcijkom skupu u Beču

Gong je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Zagreb

Poštovani,

zanima nas tko je u ime Vlade Republike Hrvatske i nadležnog
ministarstva sudjelovao na skupu Austrijskog ministarstva vanjskih
poslova i Regionalne antikorupcijske inicijative (RAI) u listopadu
ove godine održanom u Beču, na kojem je raspravljeno potpisivanje
Međunarodnog sporazuma o razmjeni podataka potrebnih za provjeru
izvješća o imovinskom stanju.

S poštovanjem,

GONG

Službenik za informiranje,

3 privitaka

Poštovani,

u privitku dostavljamo dopis kojim Vas obavještavamo o ustupanju Vašeg
zahtjeva na daljnje mjerodavno postupanje Ministarstvu pravosuđa.

S poštovanjem,

Službenica za informiranje

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

prikazati citirane dijelove

Šalje: GONG <[ZPPI #6633 email]>
Poslano: 24. listopada 2018. 15:06
Prima: Službenik za informiranje
Predmet: Hrvatski predstavnik na antikorupcijkom skupu u Beču
 
     Za: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Zagreb
    
     Poštovani,
    
     zanima nas tko je u ime Vlade Republike Hrvatske i nadležnog
     ministarstva sudjelovao na skupu Austrijskog ministarstva vanjskih
     poslova i Regionalne antikorupcijske inicijative (RAI) u listopadu
     ove godine održanom u Beču, na kojem je raspravljeno potpisivanje
     Međunarodnog sporazuma o razmjeni podataka potrebnih za provjeru
     izvješća o imovinskom stanju.
    
     S poštovanjem,
    
     GONG
    
     -------------------------------------------------------------------
    
     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.
    
     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
     zahtjev:
     [ZPPI #6633 email]
    
     Je li [MVEP e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve
     za Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Zagreb? Ako da,
     molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
     [3]http://imamopravoznati.org/change_reques...

[4][IMG] [5]Zatražite da ažuriramo adresu e-pošte za Ministarstvo vanjskih
i europskih poslova, Zagreb - Imamo pravo znati
imamopravoznati.org

    
     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
     autorskih prava
     [6]http://imamopravoznati.org/help/officers

[7][IMG] [8]Službenika za informiranje - Imamo pravo znati
imamopravoznati.org

    
     Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
     posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
     [9]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...
    
     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
     poveznicu do nas.
    
    
     -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.mvep.hr/hr/vanjska-politika/m...
2. http://www.mvep.hr/hr/posebni-projekti/s...
3. http://imamopravoznati.org/change_reques...
4. http://imamopravoznati.org/change_reques...
5. http://imamopravoznati.org/change_reques...
6. http://imamopravoznati.org/help/officers
7. http://imamopravoznati.org/help/officers
8. http://imamopravoznati.org/help/officers
9. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Sent request to Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb again, using a new contact address.

Kabinet-pristup-informacijama,

3 privitaka

Poštovani,

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, u privitku dostavljamo
obavijest.

 

Ljubazno molimo potvrdu primitka ove elektroničke pošte.

 

S poštovanjem,

 

Zrinka Oreb

Službenica za informiranje

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Ulica grada Vukovara 49

HR – 10000 ZAGREB

 

Tel:     01 3714-522

Fax:     01 3714-529

e-mail: [1][e-mail adresa]

web: [2]https://pravosudje.gov.hr

 

From: Službenik za informiranje <[e-mail adresa]>
Sent: Friday, November 9, 2018 9:49 AM
To: Kabinet-pristup-informacijama <[MPRH e-mail za zahtjeve]>
Cc: [ZPPI #6633 email]
Subject: Re: Hrvatski predstavnik na antikorupcijkom skupu u Beču

 

Poštovani,

 

u privitku dostavljamo dopis kojim Vas obavještavamo o ustupanju Vašeg
zahtjeva na daljnje mjerodavno postupanje Ministarstvu pravosuđa.

 

S poštovanjem,

 

Službenica za informiranje

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

prikazati citirane dijelove

Šalje: GONG <[5][ZPPI #6633 email]>
Poslano: 24. listopada 2018. 15:06
Prima: Službenik za informiranje
Predmet: Hrvatski predstavnik na antikorupcijkom skupu u Beču

 

     Za: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Zagreb
    
     Poštovani,
    
     zanima nas tko je u ime Vlade Republike Hrvatske i nadležnog
     ministarstva sudjelovao na skupu Austrijskog ministarstva vanjskih
     poslova i Regionalne antikorupcijske inicijative (RAI) u listopadu
     ove godine održanom u Beču, na kojem je raspravljeno potpisivanje
     Međunarodnog sporazuma o razmjeni podataka potrebnih za provjeru
     izvješća o imovinskom stanju.
    
     S poštovanjem,
    
     GONG
    
     -------------------------------------------------------------------
    
     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.
    
     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
     zahtjev:
     [6][ZPPI #6633 email]
    
     Je li [7][e-mail adresa] pogrešna adresa za pristup informacijama
zahtjeve
     za Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Zagreb? Ako da,
     molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
     [8]http://imamopravoznati.org/change_reques...

+----------------------------------------------------------------+
|[9][IMG]|[10]Zatražite da ažuriramo adresu e-pošte za |
| |Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Zagreb - |
| |Imamo pravo znati |
| | |
| |imamopravoznati.org |
+----------------------------------------------------------------+

    
     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
     autorskih prava
     [11]http://imamopravoznati.org/help/officers

+----------------------------------------------------------------+
|[12][IMG] |[13]Službenika za informiranje - Imamo pravo znati|
| | |
| |imamopravoznati.org |
+----------------------------------------------------------------+

    
     Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
     posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
     [14]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...
    
     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
     poveznicu do nas.
    
    
     -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. file:///tmp/[e-mail adresa]
2. https://pravosudje.gov.hr/
3. http://www.mvep.hr/hr/vanjska-politika/m...
4. http://www.mvep.hr/hr/posebni-projekti/s...
5. mailto:[ZPPI #6633 email]
6. mailto:[ZPPI #6633 email]
7. mailto:[e-mail adresa]
8. http://imamopravoznati.org/change_reques...
9. http://imamopravoznati.org/change_reques...
10. http://imamopravoznati.org/change_reques...
11. http://imamopravoznati.org/help/officers
12. http://imamopravoznati.org/help/officers
13. http://imamopravoznati.org/help/officers
14. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...