Imena i prezimena osoba cijepljenih mimo plana cijepljenja

Gong je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo zdravstva, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Ministarstvo zdravstva, Zagreb ne posjeduje traženu informaciju.

Za: Ministarstvo zdravstva, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:
- Imena i prezimena osoba uz naziv institucije koju predstavljaju, a koje su cijepljene u promotivne svrhe;
- Imena i prezimena osoba koje su primile cjepivo mimo plana cijepljenja, kao Ostali, a svrha nije bila promocija cijepljenja;
- Broj osoba po županijama i po ustanovama koje su primile cjepivo mimo plana cijepljenja kao Ostali, po razlozima i po dobi.

S poštovanjem,

Gong

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE, Ministarstvo zdravstva, Zagreb

2 privitaka

 

 

 

----------------------------

 

Kabinet ministra

 

t:    + 385 1 4607 555

e:   [Ministarstvo zdravstva, Zagreb e-mail za zahtjeve]

Ksaver 200a, 10000 Zagreb

[1]zdravstvo.gov.hr

----------------------------

 

From: PISARNICA
Sent: Thursday, March 25, 2021 12:35 PM
To: [e-mail adresa]
Subject: FW: Zahtjev za pristup informacijama - GONG, ustupa se

 

 

 

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI:

Sadržaj ove poruke i eventualno priloga sadržanih u poruci namijenjen je
isključivo u službene svrhe i može biti dostupan isključivo onim fizičkim
osobama, tijelima i pravnim osobama koje imaju potrebu korištenja takvog
podatka u službene svrhe i radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga,
a koji su navedeni kao primatelji. Svako neovlašteno korištenje,
objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija, prikazivanje, prenošenje,
distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik neovlaštene uporabe ove
poruke je zabranjeno. Ministarstvo zdravstva ne prihvaća nikakvu
odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke te priloga
sadržanih u poruci. Preporučamo da ovu elektroničku poštu podvrgnete
provjeri u vlastitom sustavu zaštite.

DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT:

The content of this message and any attachments contained in the message
is intended exclusively for official purposes and may be available only to
those individuals, bodies and legal persons listed as recipients who have
the need to use such information for official purposes and for carrying
out tasks within their competence. Any unauthorized use, disclosure,
processing, modification, reproduction, display, transmission,
distribution, recording, or any other form of unauthorized use of this
message is prohibited. The Ministry of Health does not accept any
responsibility for any damage arising from the use of this email or
attachments. We recommend that you check this e-mail through your own
security system.

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. http://zdravstvo.gov.hr/