Imenici, evidencije i upisnici komore inženjera elektrotehnike - 2020. godina

Miroslav Schlossberg je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Hrvatska komora inženjera elektrotehnike, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Hrvatska komora inženjera elektrotehnike, Zagreb trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete ih požuriti tako da pošaljete požurnicu.

Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatska komora inženjera elektrotehnike, Zagreb

Poštovani,
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Ljubazno vas molim dostavu u otvorenom obliku koji omogućuje
ponovnu uporabu i u elektronskom obliku na ovu adresu sljedećih
informacija s detaljima kao što je prikazano na vašim internetskim
stranicama:

1. Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike
2. Imenik ovlaštenih voditelja građenja elektrotehničke struke
3. Imenik ovlaštenih voditelja radova elektrotehničke struke
4. Imenik stranih ovlaštenih inženjera elektrotehnike, odnosno stranih ovlaštenih voditelja
građenja elektrotehničke struke, odnosno stranih ovlaštenih voditelja radova elektrotehničke
struke
5. Evidencija voditelja projekta gradnje
6. Evidencija voditelja radova sa završenom srednjom stručnom spremom – tehničara
elektrotehničke struke
7. Evidencija odobrenja za rad izdanih stranim inženjerima elektrotehničke struke
8. Evidencija stranih ovlaštenih osoba elektrotehničke struke kojima je izdana potvrda za
povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja,
poslova vođenja građenja u svojstvu odgovorne osobe, poslova voditelja projekta gradnje,
poslova ispitivanja i prethodnih istraživanja
9. Evidencija osoba kojima je priznala inozemne stručne kvalifikacije
10. Evidencija izdanih EU potvrda, provodi obradu/pripremu IMI dosjea u informacijskom
sustavu unutarnjeg tržišta i izdaje europsku profesionalnu karticu
11. Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora
građenja
12. Upisnik zajedničkih ureda.

Svrha: nekomercijalno.

Ukoliko postoje informacije o načinu vođenja navedenih skupova podataka (npr. opisano u statutu, pravilniku ili nekom drugom internom aktu), dostavite i njih u elektronskom obliku na ovu email adresu.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

HKIE Elektroinženjeri, Hrvatska komora inženjera elektrotehnike, Zagreb

Klasa:    500-01/20-01/4

Urbroj:   504-04-20-2

U Zagrebu, 27.05.2020. godine

 

 

PREDMET: Odgovor na Zahtjev za pristup informacijama – Imenici, evidencije
i upisnici

-          odgovor, dostavlja se

Poštovani gospodine Schlossberg,

vezno uz vaš Zahtjev za pristup informacijama na temelju članka 23. stavka
1. točka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“,
broj 25/2013, 85/2015), poslanog elektroničkom poštom u Hrvatsku komoru
inženjera elektrotehnike dana 12.05.2020. u 22:28 sati, a službeno
zaprimljenog dana 13.05.2020. dostavljamo vam tražene informacije u
zakonski propisanom roku:

Hrvatska komora inženjera elektrotehnike je samostalna i neovisna
strukovna organizacija koja čuva ugled, čast i prava svojih članova, te na
temelju članka 23. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u
graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 78/15, 114/18,
110/19) obavlja javne ovlasti.

Podatke koje tražite nalaze se na našoj službenoj internatskoj stranici
[1]https://www.hkie.hr/ pod Imenici i Upisnici, te su čitljivi i prikazani
u otvorenom obliku i isti se mogu koristiti i ponovno upotrebljavati od
strane zainteresirane javnosti.

1. Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike - poveznica
[2]https://www.hkie.hr/imenici-i-upisnici/i...

2. Imenik ovlaštenih voditelja građenja elektrotehničke struke – poveznica
ne postoji obzirom da je isti zakonski ukinut, umjesto navedenoga Imenika
Komora vodi imenik inženjera gradilišta – poveznica
[3]https://www.hkie.hr/imenici-i-upisnici/i...

3. Imenik ovlaštenih voditelja radova elektrotehničke struke - poveznica
ne postoji obzirom da je isti zakonski ukinut, umjesto navedenoga Imenika
Komora vodi imenik voditelja radova – poveznica
[4]https://www.hkie.hr/imenici-i-upisnici/i...

4. Imenik stranih ovlaštenih inženjera elektrotehnike, odnosno stranih
ovlaštenih voditelja građenja elektrotehničke struke, odnosno stranih
ovlaštenih voditelja radova elektrotehničke struke – poveznica
[5]https://www.hkie.hr/imenici-i-upisnici/i...

5. Evidencija voditelja projekta gradnje – evidencija nije više u
nadležnosti Komore, ista je preuzeta od strane Ministarstva graditeljstva
i prostornog uređenja.

6. Evidencija voditelja radova sa završenom srednjom stručnom spremom –
tehničara elektrotehničke struke – Komora na temelju javnih ovlasti ne
vodi navedenu evidenciju.

7. Evidencija odobrenja za rad izdanih stranim inženjerima elektrotehničke
struke – ista nije objavljena obzirom da Komora nije izdala niti jedno
odobrenje.

8. Evidencija stranih ovlaštenih osoba elektrotehničke struke kojima je
izdana potvrda za povremeno ili privremeno obavljanje poslova
projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, poslova vođenja građenja u
svojstvu odgovorne osobe, poslova voditelja projekta gradnje, poslova
ispitivanja i prethodnih istraživanja – navedena Evidencija ne postoji u
obliku koji ste naveli, samo Evidencija stranih ovlaštenih osoba
elektrotehničke struke kojima je izdana potvrda za povremeno ili
privremeno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora
građenja, te ista se nalazi na poveznici
[6]https://www.hkie.hr/imenici-i-upisnici/

9. Evidencija osoba kojima je priznala inozemne stručne kvalifikacije –
nije objavljena, obzirom da se osobe kojima se priznala inozemna stručna
kvalifikacija nalaze u Imeniku stranih ovlaštenih osoba.

10. Evidencija izdanih EU potvrda, provodi obradu/pripremu IMI dosjea u
informacijskom sustavu unutarnjeg tržišta i izdaje europsku profesionalnu
karticu – nije objavljena obzirom da se isto provodi kroz sustav IMI
dosjea što nije u nadležnosti Komore.

 

EVIDENCIJA IZDANIH EU POTVRDA

 

+------------------------------------------------------------------------+
|RED.BR. |IME I PREZIME: |BROJ UPISA U KOMORU:|DATUM IZDAVANJA POTVRDE:|
|--------+-----------------+--------------------+------------------------|
| 1. |Branko Vukić |E 2817, EVG 703 |19.06.2018. |
|--------+-----------------+--------------------+------------------------|
| 2. |Željko Šimudvarac|EVG 833 |07.01.2019. |
|--------+-----------------+--------------------+------------------------|
| 3. |Mario Lukić |E 2068, EVG 426 |08.02.2019. |
|--------+-----------------+--------------------+------------------------|
| 4. |Kristijan Čović |E 2672 |18.02.2019. |
|--------+-----------------+--------------------+------------------------|
| 5. |Danijel Fridl |E 2310 |13.03.2019. |
|--------+-----------------+--------------------+------------------------|
| 6. |Sandra Lederhas |E 1408, EVG 859 |19.04.2019. |
+------------------------------------------------------------------------+

 

 

11. Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili
stručnog nadzora građenja – poveznica
[7]https://www.hkie.hr/imenici-i-upisnici/u...

12. Upisnik zajedničkih ureda – poveznica
[8]https://www.hkie.hr/imenici-i-upisnici/u...

 

S poštovanjem,

 

Službenik za informiranje

Stručni suradnik za poslove članstva

Maja Dubravec Lazić, ing.arh.

 

  

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE

Ulica grada Vukovara 271/III

10000  ZAGREB

Tel:    +385 1 / 5508-440

Fax:   +385 1 / 5508-441

e-mail: [HKIE e-mail za zahtjeve]

www. hkie.hr

 

      

 

 

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Za: HKIE Elektroinženjeri

Poštovani,
ljubazno vas molim da zaprimite ovaj zahtjev za nadopunu vašeg odgovora od 27.5.2020.

U odgovoru navodite:
> Podatke koje tražite nalaze se na našoj službenoj internatskoj stranici
> https://www.hkie.hr/ pod Imenici i Upisnici, te su čitljivi i prikazani u
> otvorenom obliku i isti se mogu koristiti i ponovno upotrebljavati od
> strane zainteresirane javnosti.

Cijenim vaš odgovor, no uvidom u vaše internetske stranice, osim što imaju obrazac za pretragu i što ih vidim na zaslonu nije definicija otvorenih podataka iz Zakona o pravu na pristup informacijama (ZPPI).

U svom izvornom zahjevu od 12.5.2020. tražio sam te podatke u otvorenom obliku koji omogućuje ponovnu uporabu.

Citirati ću ZPPI (NN 25/13, 85/15) - u dijelu III. OBVEZE TIJELA JAVNE VLASTI, naslov Objavljivanje informacija, Članak 10. (NN 85/15), točka (1) opisano je da su tijela javne vlasti obvezna su na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati:
5) registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i načinu pristupa i ponovne uporabe;

Članak 10.1.5 - opisuje da ako vodite registar on treba biti objavljen na vašem webu (podaci koji se smiju javno vidjeti) te da isti treba biti već omogućen za ponovnu uporabu.

Što znači ponovna uporaba? To je mogućnost da jednim klikon na vašem webu preuzmem sve podatke iz registra u jednoj datoteci (npr. tablica - xls, csv, json, xml itd...). Pogledajte primjere na drugim stranicama koji su već omogućili svoje registre u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te su iste radi lakoće pronalaženja već objavili na središnjem portalu otvorenih podataka (data.gov.hr):
objava na Data.Gov.hr, http://data.gov.hr/dataset/popis-kategor...
objavljen dataset za preuzimanje na web stranicama, https://mint.gov.hr/UserDocsImages/AA_20...

U dijelu VI. PONOVNA UPORABA INFORMACIJA, Praktična rješenja za ponovnu uporabu informacija
Članak 28. (NN 85/15), točka (1) zakon propisuje da u svrhu poticanja i olakšavanja ponovne uporabe informacija tijela javne vlasti dužna su na lako pretraživ način objaviti informacije dostupne za ponovnu uporabu, zajedno s metapodacima, u strojno čitljivom i otvorenom obliku, u skladu s otvorenim standardima.

S obzirom da vaši imenici i registri objavljeni na web stranicama ne omogućuje laku ponovnu uporabu, a isti u u vašem vlasništvu te imate pristup boljim digitalnim kopijama ovog registra, tražio sam dostavu tih digitalnih datoteka putem individualnog zahtjeva za pravo na pristup informacijama.

Molim vas da zaprimite i upisete ovaj odgovor u službeni Upisnik kao zahtjev za nadopunu informacija koju ste dostavili 27.5.2020. Isti zahtijeva odgovor a rok za koji je 15 dana kao i kod ostalih vrsta zahtjeva.

Zahtjev za nadopunu odgovora odnosi se na dio zahtjeva pod brojem 1, 2, 3, 4, 8, 11 i 12.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Poslana predstavka Povjereniku za informiranje:

Tijelo javne vlasti nije odlučilo o zahtjevu za dopunu odnosno ispravak informacija za zahtjev u zakonski propisanom roku čime je povrijedilo odredbe §5 članka 24. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.). [token-2020-151]