informacija o radnoj skupini za izradu Zakona o strukovnom obrazovanju

Nikola Buković je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Čeka se odgovor na požurnicu Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb za rješavanje ovog zahtjeva. Po zakonu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb je trebala odgovoriti brzo i od strane (detalji)

Za: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostave informacije vezane uz Zakon o strukovnom obrazovanju (NN 30/2009).

1) Je li prilikom izrade predmetnog zakonskog teksta osnovana radna skupina zadužena za njihovu pripremu/izradu?

2) Ako je odgovor na prethodno pitanje potvrdan, molim informacije o sastavu radne skupine i to konkretno: imena i prezimena članova/ica i nazive tijela/organizacije ispred kojih su imenovani.

3) Postoje li zapisnici ili bilješke sa sjednica/sastanaka radne skupine?

4) Ako je odgovor na prethodno pitanje potvrdan, molim da mi se predmetni zapisnici ili bilješke dostave.

S poštovanjem,

Nikola Buković.

Za: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim odgovor na moj zahtjev "informacije o radnoj skupini za izradu Zakona o strukovnom obrazovanju" podnesen 28.8.2020. Predmetni odgovor mi je po zakonu trebao biti dostavljen zaključno s 18.9.2020.

S poštovanjem,

Nikola Buković.