Informacija o stanju zahtjeva za sazivanjem sjednice VMO Braće Ribar iz Đakova

Zahtjev za pristup informacijama od Danko Kočiš za Grad Đakovo

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Grad Đakovo ne posjeduje traženu informaciju.

Poštovani Grad Đakovo,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

o trenutnom stanju zahtjeva za sazivanjem Sjednice Vijeća mjesnog odbora Braće Ribar iz Đakova, upućenog Gradu Đakovu dana 28. srpnja 2015. kojem se tražilo sljedeće:

temeljem čl. 51. i 55. Statuta Grada Đakova, Vijeće mjesnog odbora mora se sastati minimalno jedanput u tri mjeseca, što je temeljna odredba postojanja VMO-a, te uz to donosi i ostale temeljne dokumente rada, a Vi kao Gradonačelnik nadležno ste tijelo koje regulira zakonitost rada VMO temeljem čl. 64. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, kojem Gradonačelnik može raspustiti to tijelo, Vijeće mjesnog odbora te tražiti reizbor predsjednika i potpredsjednika istog.
Kako sam predsjedavao 1. sjednicom VMO „Braća Ribar“ koja se održala 21. siječnja 2015.g. (KLASA: 026-01/15-01/9, URBROJ: 2121/01-06-01-15-1 i KLASA: 026-01/15-01/10, KLASA: 2121/01-06-01-14-1) na kojoj je biran predsjednik i potpredsjednik navedenog MO, a kako je od tog datuma prošlo više od tri mjeseca, a da nije sazvana niti jedna sjednica VMO-a, ovim zahtjevom tražim izbor novog vodstva MO, koje će svoje obaveze ispunjavati kako je navedeno u Statutu Grada Đakova, a koje je u interesu građana Mjesnog odbora.
Temeljem čl.101. Zakona o općem upravnom postupku, dužni ste bili odgovoriti u 30 dana jer se radi o Vašoj neposrednoj odluci kao nadležnom tijelu, a prošlo je 60 dana od prvog zahtjeva (koje je podneseno 22. svibnja 2015. god.).
Nakon isteka roka, temeljem čl.102. Zakona o općem upravnom postupku, kako je propisano Zakonom te u Vašoj domeni i nadležnosti, tražim da Vaše tijelo donese Rješenje kojim se utvrđuje da je zahtjev opravdan i usvojen, a u roku od 8 dana od dana ovog Zahtjeva, te sazove sjednicu u zakonskom roku od 3 mjeseca.

Kako nakon mog traženja, a temeljem navedenih Zakona, molim Vas hitan odgovor, kako se Zahtjev ne bi prebacivao na iduće nadležno tijelo u postupku.

S poštovanjem,

Danko Kočiš
član VMO Braća Ribar, Đakovo

Ured gradonačelnika, Grad Đakovo

1 privitaka

Poštovani,
u privitku Vam dostavljam traženu informaciju.
Spoštovanjem,
Službenik za informiranje
Miroslav Klepo, mag.iur.

2.9.2015 u 14:39, Danko Kočiš je napisao/la:

prikazati citirane dijelove