Poštovani, poštovane,

Ljubazno molim da mi dostavite podatke o do sada provedenim lokalnim referendumima na području vaše jedinice - uključujući broj provedenih referenduma, odluke o raspisivanju referenduma, teme o kojima se odlučivalo, kao i ishod.

Također, ako posjedujete takve informacije, molim vas da dostavite i podatke o referendumskim inicijativama koje su podnesene predstavničkom tijelu iako do provedbe referenduma nije došlo.

Napominjem da se radi o skupnom zahtjevu upućenom svim općinama, stoga su izostavljeni njihovi pojedinačni nazivi i adrese u samom tekstu poruke. Nadalje, molim da zahtjev razmotrite temeljem dostavljenog imena i prezimena te adrese e-pošte podnositeljice zahtjeva. Iako adresa e-pošte po ZPPI ne predstavlja adresu korisnika, Povjerenik za informiranje u publikaciji Primjena Zakona o pravu na pristup informacijama – Priručnik za službenike za informiranje u tijelima javne vlasti (2016. godina) potvrđuje da je e-mail adresa dovoljna za dostavu traženih informacija: "Putem elektroničke pošte službenik za informiranje može korisniku dostaviti zatražene informacije i ostvariti bržu komunikaciju s njim, s obzirom na kratkoću rokova za postupanje. (...) uzmite u obzir da je inzistiranje na adresi u slučaju zahtjeva podnesenog elektroničkom poštom, a već sa sigurnošću možete utvrditi da ćete informaciju pružiti korisniku, protivno načelima ekonomičnosti u postupanju te načelu suradnje i pružanja pomoći."

S poštovanjem,
Sara Maksimović

Općina Orehovica

Poštovana,
na području Općine Orehovica nisu provođeni referendumi te nije bilo
referendumskih inicijativa podnesenih predstavničkom tijelu. 
S poštovanjem.
Janko Sedlanić 
pet, 20. lis 2023. u 16:26 Sara Maksimović
<[1][ZPPI #10450 email]> napisao je:

Poštovani, poštovane,

Ljubazno molim da mi dostavite podatke o do sada provedenim lokalnim
referendumima na području vaše jedinice - uključujući broj provedenih
referenduma, odluke o raspisivanju referenduma, teme o kojima se
odlučivalo, kao i ishod.

Također, ako posjedujete takve informacije, molim vas da dostavite i
podatke o referendumskim inicijativama koje su podnesene predstavničkom
tijelu iako do provedbe referenduma nije došlo.

Napominjem da se radi o skupnom zahtjevu upućenom svim općinama, stoga
su izostavljeni njihovi pojedinačni nazivi i adrese u samom tekstu
poruke. Nadalje, molim da zahtjev razmotrite temeljem dostavljenog imena
i prezimena te adrese e-pošte podnositeljice zahtjeva. Iako adresa
e-pošte po ZPPI ne predstavlja adresu korisnika, Povjerenik za
informiranje u publikaciji
Primjena Zakona o pravu na pristup informacijama – Priručnik za
službenike za informiranje u tijelima javne vlasti (2016. godina)
potvrđuje da je e-mail adresa dovoljna za dostavu traženih informacija:
"Putem elektroničke pošte službenik za informiranje može korisniku
dostaviti zatražene informacije i ostvariti bržu komunikaciju s njim, s
obzirom na kratkoću rokova za postupanje. (...) uzmite u obzir da je
inzistiranje na adresi u slučaju zahtjeva podnesenog elektroničkom
poštom, a već sa sigurnošću možete utvrditi da ćete informaciju pružiti
korisniku, protivno načelima ekonomičnosti u postupanju te načelu
suradnje i pružanja pomoći."

S poštovanjem,
Sara Maksimović

-------------------------------------------------------------------

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:
[2][ZPPI #10450 email]

Je li [3][Općina Orehovica e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama
zahtjeve za Općina Orehovica? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći
ovaj obrazac:
[4]https://imamopravoznati.org/change_reque...

Ovaj zahtjev i svaki odgovor bit će objavljeni na internetu:
[5]https://imamopravoznati.org/request/info...

Politika zaštite privatnosti i autorskih prava:
[6]https://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije upute o sigurnom rukovanju podacima pročitajte najnovije
savjete Povjerenika za informiranje:
[7]https://imamopravoznati.org/help/ico-gui...

Molimo vas imajte na umu da će u nekim slučajevima objavljivanje
zahtjeva i odgovora biti odgođeno.

Ukoliko vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova
usluga korisna, molimo vas da na stranici s podacima o pravu na pristup
informacijama vaše organizacije postavite poveznicu do nas.

prikazati citirane dijelove

Za: Općina Orehovica

Poštovani,

Hvala na informacijama.

Srdačno,
Sara Maksimović