Informacije vezane za "Odluku o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Obrovca Centru za pružanje usluga u zajednici Tereza"

Zahtjev za pristup informacijama od Klub vijećnika Hsls-a i MOST-a Obrovac za Grad Obrovac

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Odgovor na ovaj zahtjev jako kasni. Po zakonu, Grad Obrovac je trebao odgovoriti do (detalji). Možete ih požuriti tako da pošaljete požurnicu.

Klub vijećnika Hsls-a i MOST-a Obrovac

Poštovani,

Na drugoj sjednici Gradskog vijeća Grada Obrovca održanoj 26. srpnja 2021. godine donesena je "Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Obrovca Centru za pružanje usluga u zajednici Tereza", Službeni glasnik broj 6/21, gdje će Grad Obrovac kao prodavatelj sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnina s ustanovom Centar za pružanje usluga u zajednici Tereza kao kupcem, za kupoprodajnu cijenu u ukupnom iznosu od 4.500.000 kn, nakon što navedena ustanova pribavi suglasnost osnivača Grada Obrovca za sklapanje istog ugovora. Ovlaštenik da izvrši navedene radnje u ime Grada Obrovca, kao i u ime ustanove Centar za pružanje usluga u zajednici Tereza je Gradonačelnik Grada Obrovca Ante Župan.

Nekretnine na koje se odnosi odluka su:

• k.č. 1022, površine 2806 m2, u naravi zgrada i dvorište na adresi Obala kralja Petra Krešimira IV. br. 1
• k.č. 1141, površine 177 m2, u naravi zgrada na adresi Ulica Ante Starčevića 25-27
• etažne jedinice 1. oznake „PP“, površine 144,40 m2, u naravi poslovni prostor u prizemlju zgrade na adresi Ulica Ante Starčevića 1-3, k.č. 1167.

Također, na trećoj sjednici Gradskog vijeća Grada Obrovca održanoj 29. rujna 2021. godine donesena je "Izmjena odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Obrovca Centru za pružanje usluga u zajednici Tereza", Službeni glasnik broj 7/21, gdje se iz prije donesene Odluke briše nekretnina k.č. 1167, jedinice 1. oznake „PP“, površine 144,40 m2, u naravi poslovni prostor u prizemlju zgrade na adresi Ulica Ante Starčevića 1-3. Cijena u kupoprodajnom ugovoru koji će Grad Obrovac sklopiti sa ustanovom Centar za pružanje usluga u zajednici Tereza ostaje ista, odnosno 4.500.000 kn.

Temeljem Zakona o pristupu informacijama, molim da mi se dostave slijedeće informacije:

• Zašto Grad Obrovac nije proveo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću obzirom da su temeljem članka 11. stavka 1. Zakona o pristupu informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) pri donošenju općih akata, odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne provoditi savjetovanje sa javnošću?

• Molim da mi dostavite procjenu tržišne vrijednosti nekretnine k.č. 1022, površine 2806 m2, u naravi zgrade i dvorišta na adresi Obala kralja Petra Krešimira IV. br. 1 na dan 26. srpnja 2021. godine, te na dan 29. rujna 2021. godine. od strane ovlaštene osobe.

• Molim da mi dostavite procjenu tržišne vrijednosti nekretnine k.č. 1141, površine 177 m2, u naravi zgrade na adresi Ulica Ante Starčevića 25-27 u vrijeme donošenja odluke na dan 26. srpnja 2021. godine, te na dan 29. rujna 2021. godine. od strane ovlaštene osobe.

• Molim da mi dostavite procjenu tržišne vrijednosti nekretnine etažne k.č. 1167, jedinice 1. oznake „PP“, površine 144,40 m2, u naravi poslovni prostor u prizemlju zgrade na adresi Ulica Ante Starčevića 1-3 u vrijeme donošenja odluke na dan 26. srpnja 2021. godine, te na dan 29. rujna 2021. godine. od strane ovlaštene osobe.

S poštovanjem,

Igor Jurjević

Klub vijećnika Hsls-a i MOST-a Obrovac je ostavio/la bilješku ()

Za: Povjerenik za informiranje

Poštovani,

izjavljujem predstavku na rad tijela javne vlasti Grada Obrovca.

Tijelo javne vlasti nije odgovorilo na zahtjev za pristup informacijama (URL ispod) u propisanom roku čime je povrijedilo odredbe članka 20. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13 i 85/15). Predlažem Povjereniku za informiranje da u postupku po ovoj predstavci napravi inspekcijski nadzor tijela javne vlasti.

URL: https://imamopravoznati.org/request/info...

S poštovanjem,

Igor Jurjević