Informacije vezane za polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Obrovca za 2021. godinu

Zahtjev za pristup informacijama od Klub vijećnika Hsls-a i MOST-a Obrovac za Grad Obrovac

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Odgovor na ovaj zahtjev jako kasni. Po zakonu, Grad Obrovac je trebao odgovoriti do (detalji). Možete ih požuriti tako da pošaljete požurnicu.

Klub vijećnika Hsls-a i MOST-a Obrovac

Poštovani,

Vezano za polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Obrovca za 2021. godinu, Službeni glasnik 08/2021, a temeljem Zakona o pristupu informacijama, molim da mi se dostavi informacija za sljedeće stavke iz navedenog izvještaja:

32 MATERIJALNI RASHODI:

3211-SLUŽBENA PUTOVANJA u iznosu 64.748,59 kuna
Molim Vas da mi dostavite preslike svih putnih naloga kao i ostale troškove (smještaj, isplaćene dnevnice, cestarine i sl.) koji su nastali na tim službenim putovanjima.

3237-INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE u iznosu 328.770,11 kuna
Molim Vas preslike svih ugovora temeljem kojih je isplaćen ovaj iznos.

3239 - OSTALE USLUGE u iznosu 453.317,42 kn
Molim Vas da mi dostavite popis svih usluga koje čine ovaj iznos, odnosno popis svih izvršitelja usluga, izvršene usluge, te iznosa koji je isplaćen za pojedinu uslugu.

329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

3291 NAK.PREDSTA. I IZVRŠ.TIJELA, POVJER. I SL. u iznosu 399.565,98 kuna
Molim Vas popis svih subjekata / osoba kojima je isplaćena naknada s točnim iznosom koji čine navedeni iznos.

3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA u iznosu 312.271,31 kuna
Molim da mi dostavite popis ostalih nespomenutih rashoda poslovanja s pripadajućim iznosom, a koji čine navedeni iznos.

Molim da mi informacije koje sadrže osobne podatke pojedinaca dostavite u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka, odnosno da navedete samo nužne osobne podatke, što bi značilo ime i prezime, visinu iznosa, te mjesto stanovanja ne navodeći druge osobne podatke (primjerice; privatne adrese, OIB i sl.) jer bi se time grubo narušavala privatnost istih, te bi svaka druga objava osobnih podataka bila suprotna odredbi članka 5. i 6. Opće uredbe o zaštiti podataka.

S poštovanjem,

Marko Klanac

Klub vijećnika Hsls-a i MOST-a Obrovac je ostavio/la bilješku ()

Poštovani,

izjavljujem predstavku na rad tijela javne vlasti Grada Obrovca.

Tijelo javne vlasti nije odgovorilo na zahtjev za pristup informacijama (URL ispod) u propisanom roku čime je povrijedilo odredbe članka 20. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13 i 85/15). Predlažem Povjereniku za informiranje da u postupku po ovoj predstavci napravi inspekcijski nadzor tijela javne vlasti.

URL: https://imamopravoznati.org/request/info...

S poštovanjem,

Marko Klanac