INFORMACIJE za dohranu i nasipavanje plaža u Crikvenici i Jadranovu

Zahtjev za pristup informacijama od Željko Smolčić za Državni inspektorat, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Odgovor na ovaj zahtjev jako kasni. Po zakonu, Državni inspektorat, Zagreb je trebao odgovoriti do (detalji). Možete ih požuriti tako da pošaljete požurnicu.

Za: Državni inspektorat, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

1. MOTIVACIJA

Moj zahtjev za pravo na pristup informacijama iz 18.3.2021. godine odbijen je iz razloga što DIRH nije u nadzoru vezanom za uređenje gradske plaže u Crikvenici i uređenje plaže Jadranovo centar (Grabrova) donosio RJEŠENJA, pa mi stoga niti ne možete dostaviti tražena RJEŠENJA.

2. DEFINIRANJE POJMOVA

U članku 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/2013 i 85/20 15) definiran je pojam INFORMACIJE:
„INFORMACIJA je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.“

3. ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Molim vas da mi dostavite u PDF-u (poželjno) ili papirnatom obliku, preko sustava imamopravoznati ili maila ili moje adrese tražene INFORMACIJE.
Tražene INFORMACIJE odnose se na sve INFORMACIJE koje su izrađene tijekom inspekcijskih nadzora DIRH prema Gradu Crikvenici u posljednje 3 godine, vezano za:
- dohrana ZEMLJOM Gradskog kupališta u Crikvenici
- nasipavanje ZEMLJOM+PERISKE+GRAĐEVINSKI OTPAD plaže Grabrova u Jadranovu
- bilo koja plaža na prostoru Grada Crikvenice.

4. PRIMJERI INFORMACIJA KOJE SIGURNO POSTOJE

Sigurno postoji nekakva INFORMACIJA koja je nastala kao rezultat mojih prijava dohranjivanja u Crikvenici i nasipavanju u Jadranovu. Osim toga bilo je prijava drugih osoba vezano za isti problem.

Navodim rečenicu iz jednog dokumenta Grada Crikvenice:
„Na navedenoj lokaciji (Jadranovo) obavljen je inspekcijski nadzor u više navrata, i to od strane Državnog inspektorata, Sektora za nadzor zaštite prirode (29.10.2019.godine), potom je obavljen nadzor Građevinske inspekcije, te u konačnici od strane Državnog inspektorata, inspekcije zaštite okoliša (15.svibnja 2020.godine). Nakon obavljenih inspekcijskih postupaka, dostave cjelokupne dokumentacije i pregleda iste, nije bilo daljnjih postupanja od strane inspekcije koja bi ukazivala na nezakonito postupanje prilikom izvođenja radova na ovom projektu.“

Dakle, nakon provedenog inspekcijskog nadzora morala je postojati nekakva INFORMACIJA.

5. ADRESA ZA KONTAKT

Pri odgovoru na moj zahtjev za pristup informacijama molim vas da me kontaktirate na:
[email address]
ili
Željko Smolčić
Kralja Tomislava 124 a
51260 Crikvenica

S poštovanjem,

Željko Smolčić