Inspekcija rada, postupanje u Hrvatskom narodnom kazalistu u Osijeku?

Danko Vojnovic je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Državni inspektorat, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Državni inspektorat, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

1. Je li u nadleznosti Drzavnoga inspektorata odnosno Inspektorata rada i zastite na radu i onemogucavanje ustavnog prava na rad, odnosno jednakopravna mogucnost prijave za radno mjesto?

2. Ukoliko tome je tako, zahtijevam stav o slijedecem radnom mjestu>
POMOCNIK INTEDANTA ZA EU PROJEKTE, PREKOGRANICNU I MEDJUNARODNU SURADNJU
u Hrvatskom narodnom kazalistu u Osijeku.
Naime, Odlukom od 21.ozujka 2019. godine otvoreno je receno radno mjesto u HNK u Osijeku.

Obzirom kako ispunjavam uvjete, prijavio sam se i kao hrvi pozvao na odredbe o hrvatskim braniteljima. Uz ignoriranje donositelja Odluke, stav lokalnog Drzavnog inspektorata o nenadleznosti, imam informaciju kako je to radno mjesto fiktivno i otvoreno kao pricuvna varijanta trenutoj Intedantici.

Slijedom recenoga, zahtijevam odgovor na upit pod t.1., i konkretnom opisanom postupanju.

S poštovanjem,
Danko Vojnovic