Interna istraga Vlade o putnim nalozima

Zahtjev za pristup informacijama od Duje Prkut za Vlada Republike Hrvatske, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je odbijen od strane Vlada Republike Hrvatske, Zagreb.

Za: Vlada Republike Hrvatske

Poštovani,

Postavljam ovaj upit u odnosu na informacije sadržane u verficiranom odgovoru na zastupnička pitanja Grbina i Ostojića postavljena Vladi Republike Hrvatske, koje je Vlada usvojila na sjednici održanoj 13.04. U odgovoru na pitanje "Kada je započela interna istraga?" dostavljen je sljedeći odgovor: "Prikupljanje podataka i informacija o okolnostima vezanim uz izdavanje putnih naloga i administrativnim postupcima s tim u vezi, započelo je odmah nakon usmenog naloga predsjednika Vlade Republike Hrvatske koji je izdan nakon neposrednog saznanja za moguće nepravilnosti."

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama postavljam zahtjev za pristup sljedećim informacijama, te Vas molim da mi informacije dostavite u elektroničkom obliku, kao odgovor na ovaj mail:

- Kojeg je datuma predsjednik Vlade RH izdao usmeni nalog za prikupljanje podataka i informacija?
- Kojeg je datuma predsjednik Vlade stekao neposredna saznanja o mogućim nepravilnostima?
- Na koji način je predsjednik Vlade stekao neposredna saznanja o mogućim nepravilnostima?

S poštovanjem,

Duje Prkut

Ida Ćosić, Vlada Republike Hrvatske, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

 

nastavno na Vaše traženje, u privitku dostavljamo odgovor.

Također, upućujemo Vas na javno dostupne informacije na poveznicama:

[1]https://vlada.gov.hr/sjednice/31-sjednic...

[2]https://vlada.gov.hr/vijesti/predsjednik...

 

Srdačan pozdrav,

 

Ida Ćosić Duić

službenica za informiranje Vlade RH

 

Vlada Republike Hrvatske

Trg sv. Marka 2

10 000 Zagreb

 

 

 

prikazati citirane dijelove

Za: Ida Ćosić

Poštovana,

Zahvaljujem na odgovoru.

S poštovanjem,

Duje Prkut