Iskorištenost ESIF-a u RH

Zahtjev za pristup informacijama od Nataša Mihoci za Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Odgovor na ovaj zahtjev jako kasni. Po zakonu, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Zagreb je trebao odgovoriti do (detalji). Možete ih požuriti tako da pošaljete požurnicu.

Za: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Zagreb

Poštovani,
molimo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije da nam kao Koordinacijsko tijelo u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskih strukturnih i investicijskih fondova pruži informacije o iskorištenosti sredstava iz istih zaključno s datumom 31.12.2018. godine.

Molimo da se podaci grupiraju prema kategorijama kako slijedi:

1. OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.
• Vrijednost dodijeljenih sredstava
• Vrijednost objavljenih poziva
• Vrijednost ugovorenih sredstava
• Vrijednost isplaćenih sredstava korisnicima
• Vrijednost ovjerenih sredstava
• Vrijednost doznačenih sredstava

Prioritetna os 1: Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija
• Vrijednost dodijeljenih sredstava
• Vrijednost objavljenih poziva
• Vrijednost ugovorenih sredstava
• Vrijednost isplaćenih sredstava korisnicima
• Vrijednost ovjerenih sredstava
• Vrijednost doznačenih sredstava

Prioritetna os 2: Korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija
• Vrijednost dodijeljenih sredstava
• Vrijednost objavljenih poziva
• Vrijednost ugovorenih sredstava
• Vrijednost isplaćenih sredstava korisnicima
• Vrijednost ovjerenih sredstava
• Vrijednost doznačenih sredstava

Prioritetna os 3: Poslovna konkurentnost
• Vrijednost dodijeljenih sredstava
• Vrijednost objavljenih poziva
• Vrijednost ugovorenih sredstava
• Vrijednost isplaćenih sredstava korisnicima
• Vrijednost ovjerenih sredstava
• Vrijednost doznačenih sredstava

Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
• Vrijednost dodijeljenih sredstava
• Vrijednost objavljenih poziva
• Vrijednost ugovorenih sredstava
• Vrijednost isplaćenih sredstava korisnicima
• Vrijednost ovjerenih sredstava
• Vrijednost doznačenih sredstava

Prioritetna os 5: Klimatske promjene i upravljanje rizicima
• Vrijednost dodijeljenih sredstava
• Vrijednost objavljenih poziva
• Vrijednost ugovorenih sredstava
• Vrijednost isplaćenih sredstava korisnicima
• Vrijednost ovjerenih sredstava
• Vrijednost doznačenih sredstava

Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivost resursa
• Vrijednost dodijeljenih sredstava
• Vrijednost objavljenih poziva
• Vrijednost ugovorenih sredstava
• Vrijednost isplaćenih sredstava korisnicima
• Vrijednost ovjerenih sredstava
• Vrijednost doznačenih sredstava

Prioritetna os 7: Povezanost i mobilnost
• Vrijednost dodijeljenih sredstava
• Vrijednost objavljenih poziva
• Vrijednost ugovorenih sredstava
• Vrijednost isplaćenih sredstava korisnicima
• Vrijednost ovjerenih sredstava
• Vrijednost doznačenih sredstava

Prioritetna os 8: Socijalno uključivanje i zdravlje
• Vrijednost dodijeljenih sredstava
• Vrijednost objavljenih poziva
• Vrijednost ugovorenih sredstava
• Vrijednost isplaćenih sredstava korisnicima
• Vrijednost ovjerenih sredstava
• Vrijednost doznačenih sredstava

Prioritetna os 9: Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje
• Vrijednost dodijeljenih sredstava
• Vrijednost objavljenih poziva
• Vrijednost ugovorenih sredstava
• Vrijednost isplaćenih sredstava korisnicima
• Vrijednost ovjerenih sredstava
• Vrijednost doznačenih sredstava

Prioritetna os 10: Tehnička pomoć
• Vrijednost dodijeljenih sredstava
• Vrijednost objavljenih poziva
• Vrijednost ugovorenih sredstava
• Vrijednost isplaćenih sredstava korisnicima
• Vrijednost ovjerenih sredstava
• Vrijednost doznačenih sredstava

2. OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020.
• Vrijednost dodijeljenih sredstava
• Vrijednost objavljenih poziva
• Vrijednost ugovorenih sredstava
• Vrijednost isplaćenih sredstava korisnicima
• Vrijednost ovjerenih sredstava
• Vrijednost doznačenih sredstava

Prioritetna os 1: Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage
• Vrijednost dodijeljenih sredstava
• Vrijednost objavljenih poziva
• Vrijednost ugovorenih sredstava
• Vrijednost isplaćenih sredstava korisnicima
• Vrijednost ovjerenih sredstava
• Vrijednost doznačenih sredstava

Prioritetna os 2: Socijalno uključivanje
• Vrijednost dodijeljenih sredstava
• Vrijednost objavljenih poziva
• Vrijednost ugovorenih sredstava
• Vrijednost isplaćenih sredstava korisnicima
• Vrijednost ovjerenih sredstava
• Vrijednost doznačenih sredstava

Prioritetna os 3: Obrazovanje i cjeloživotno učenje
• Vrijednost dodijeljenih sredstava
• Vrijednost objavljenih poziva
• Vrijednost ugovorenih sredstava
• Vrijednost isplaćenih sredstava korisnicima
• Vrijednost ovjerenih sredstava
• Vrijednost doznačenih sredstava

Prioritetna os 4: Dobro upravljanje
• Vrijednost dodijeljenih sredstava
• Vrijednost objavljenih poziva
• Vrijednost ugovorenih sredstava
• Vrijednost isplaćenih sredstava korisnicima
• Vrijednost ovjerenih sredstava
• Vrijednost doznačenih sredstava

Prioritetna os 5: Tehnička pomoć
• Vrijednost dodijeljenih sredstava
• Vrijednost objavljenih poziva
• Vrijednost ugovorenih sredstava
• Vrijednost isplaćenih sredstava korisnicima
• Vrijednost ovjerenih sredstava
• Vrijednost doznačenih sredstava

3. PROGRAM RURALNOG RAZVOJA RH ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020.
• Vrijednost dodijeljenih sredstava
• Vrijednost objavljenih poziva
• Vrijednost ugovorenih sredstava
• Vrijednost isplaćenih sredstava korisnicima
• Vrijednost ovjerenih sredstava
• Vrijednost doznačenih sredstava

M1 Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja
• Vrijednost dodijeljenih sredstava
• Vrijednost objavljenih poziva
• Vrijednost ugovorenih sredstava
• Vrijednost isplaćenih sredstava korisnicima
• Vrijednost ovjerenih sredstava
• Vrijednost doznačenih sredstava

M2 Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima
• Vrijednost dodijeljenih sredstava
• Vrijednost objavljenih poziva
• Vrijednost ugovorenih sredstava
• Vrijednost isplaćenih sredstava korisnicima
• Vrijednost ovjerenih sredstava
• Vrijednost doznačenih sredstava

M3 Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode
• Vrijednost dodijeljenih sredstava
• Vrijednost objavljenih poziva
• Vrijednost ugovorenih sredstava
• Vrijednost isplaćenih sredstava korisnicima
• Vrijednost ovjerenih sredstava
• Vrijednost doznačenih sredstava

M4 Ulaganja u fizičku imovinu
• Vrijednost dodijeljenih sredstava
• Vrijednost objavljenih poziva
• Vrijednost ugovorenih sredstava
• Vrijednost isplaćenih sredstava korisnicima
• Vrijednost ovjerenih sredstava
• Vrijednost doznačenih sredstava

M5 Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti
• Vrijednost dodijeljenih sredstava
• Vrijednost objavljenih poziva
• Vrijednost ugovorenih sredstava
• Vrijednost isplaćenih sredstava korisnicima
• Vrijednost ovjerenih sredstava
• Vrijednost doznačenih sredstava

M6 Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja
• Vrijednost dodijeljenih sredstava
• Vrijednost objavljenih poziva
• Vrijednost ugovorenih sredstava
• Vrijednost isplaćenih sredstava korisnicima
• Vrijednost ovjerenih sredstava
• Vrijednost doznačenih sredstava

M7 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima
• Vrijednost dodijeljenih sredstava
• Vrijednost objavljenih poziva
• Vrijednost ugovorenih sredstava
• Vrijednost isplaćenih sredstava korisnicima
• Vrijednost ovjerenih sredstava
• Vrijednost doznačenih sredstava

M8 Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma
• Vrijednost dodijeljenih sredstava
• Vrijednost objavljenih poziva
• Vrijednost ugovorenih sredstava
• Vrijednost isplaćenih sredstava korisnicima
• Vrijednost ovjerenih sredstava
• Vrijednost doznačenih sredstava

M9 Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija
• Vrijednost dodijeljenih sredstava
• Vrijednost objavljenih poziva
• Vrijednost ugovorenih sredstava
• Vrijednost isplaćenih sredstava korisnicima
• Vrijednost ovjerenih sredstava
• Vrijednost doznačenih sredstava

M10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene
• Vrijednost dodijeljenih sredstava
• Vrijednost objavljenih poziva
• Vrijednost ugovorenih sredstava
• Vrijednost isplaćenih sredstava korisnicima
• Vrijednost ovjerenih sredstava
• Vrijednost doznačenih sredstava

M11 Ekološki uzgoj
• Vrijednost dodijeljenih sredstava
• Vrijednost objavljenih poziva
• Vrijednost ugovorenih sredstava
• Vrijednost isplaćenih sredstava korisnicima
• Vrijednost ovjerenih sredstava
• Vrijednost doznačenih sredstava

M13 Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima
• Vrijednost dodijeljenih sredstava
• Vrijednost objavljenih poziva
• Vrijednost ugovorenih sredstava
• Vrijednost isplaćenih sredstava korisnicima
• Vrijednost ovjerenih sredstava
• Vrijednost doznačenih sredstava

M14 Dobrobit životinja
• Vrijednost dodijeljenih sredstava
• Vrijednost objavljenih poziva
• Vrijednost ugovorenih sredstava
• Vrijednost isplaćenih sredstava korisnicima
• Vrijednost ovjerenih sredstava
• Vrijednost doznačenih sredstava

M16 Suradnja
• Vrijednost dodijeljenih sredstava
• Vrijednost objavljenih poziva
• Vrijednost ugovorenih sredstava
• Vrijednost isplaćenih sredstava korisnicima
• Vrijednost ovjerenih sredstava
• Vrijednost doznačenih sredstava

M17 Upravljanje rizicima
• Vrijednost dodijeljenih sredstava
• Vrijednost objavljenih poziva
• Vrijednost ugovorenih sredstava
• Vrijednost isplaćenih sredstava korisnicima
• Vrijednost ovjerenih sredstava
• Vrijednost doznačenih sredstava

M18 Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku
• Vrijednost dodijeljenih sredstava
• Vrijednost objavljenih poziva
• Vrijednost ugovorenih sredstava
• Vrijednost isplaćenih sredstava korisnicima
• Vrijednost ovjerenih sredstava
• Vrijednost doznačenih sredstava

M19 LEADER (CLLD)
• Vrijednost dodijeljenih sredstava
• Vrijednost objavljenih poziva
• Vrijednost ugovorenih sredstava
• Vrijednost isplaćenih sredstava korisnicima
• Vrijednost ovjerenih sredstava
• Vrijednost doznačenih sredstava

M20 Tehnička pomoć
• Vrijednost dodijeljenih sredstava
• Vrijednost objavljenih poziva
• Vrijednost ugovorenih sredstava
• Vrijednost isplaćenih sredstava korisnicima
• Vrijednost ovjerenih sredstava
• Vrijednost doznačenih sredstava

4. OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO 2014. - 2020.
• Vrijednost dodijeljenih sredstava
• Vrijednost objavljenih poziva
• Vrijednost ugovorenih sredstava
• Vrijednost isplaćenih sredstava korisnicima
• Vrijednost ovjerenih sredstava
• Vrijednost doznačenih sredstava

Mjera VII.1. Tehnička pomoć
• Vrijednost dodijeljenih sredstava
• Vrijednost objavljenih poziva
• Vrijednost ugovorenih sredstava
• Vrijednost isplaćenih sredstava korisnicima
• Vrijednost ovjerenih sredstava
• Vrijednost doznačenih sredstava

5. EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI – UKUPNO
• Vrijednost dodijeljenih sredstava
• Vrijednost objavljenih poziva
• Vrijednost ugovorenih sredstava
• Vrijednost isplaćenih sredstava korisnicima
• Vrijednost ovjerenih sredstava
• Vrijednost doznačenih sredstava

Zahvaljujem unaprijed,
srdačno,
Nataša Mihoci,
voditeljica projekata, Avelant d.o.o.