Poštovani, niže su navedeni traženi linkovi. - [1]http://babinagreda.hr/opcinsko-vijece/ - [2]http://babinagreda.hr/akti-opcinskog-vijeca/ - [3]htt...
Ulaganje u poljoprivrdu
Općina Babina Greda je odgovorio podnositelju Ilija Tikvić dana .
Uspješan.
poštovani,  u skladu sa Vašim zahtjevom za pristup informacijama odgovaramo kako slijedi. U prilogu se nalaze dokumenti koje posjedujemo u skladu sa...
Kontrola odvezenog otpada
Općina Babina Greda je odgovorio podnositelju Ilija Tikvić dana .
Uspješan.
Poštovani, u skladu sa Vašim podnesenim Zahtjevom za pristup informacijama odgovaramo kako slijedi. Općina Babina Greda nema plan i program kontrole...
Plan gospodarenja otpadom
Općina Babina Greda je odgovorio podnositelju Ilija Tikvić dana .
Uspješan.
Poštovani, u prilogu vam dostavljamo traženo. s poštovanjem P.S. Molim potvrdu primitka maila. Osoba zadužena za pravo na pristup informacijama Bo...
Cijena vode i odvodnje
Općina Babina Greda je odgovorio podnositelju Ilija Tikvić dana .
Uspješan.
Poštovani, u prilogu Vam dostavljamo tražene podatke. Molim potvrdu primitak maila. s poštovanjem Osoba zadužena za pravo na pristup informacijama:...
Energetska učinkovitost javne rasvjete
Općina Babina Greda je odgovorio podnositelju Ilija Tikvić dana .
Uspješan.
Poštovani, dostavljamo vam traženi dokument. Molimo potvrdu primitka maila. s poštovanjem Osoba zadužena za pravo na pristup informacijama Boris...
Financiranje medija
Općina Babina Greda je odgovorio podnositelju Melisa Skender dana .
Uspješan.
Poštovana, ispravljam dostavljenu informaciju. Ugovor sa "Hrvatskim radiom Županjom" nije sklopljen za 2017.g. godinu.
Poštovani, iznosi su bili navedeni u neto iznosu. Dostavljamo Vam tražene podatke u bruto iznosu. Načelnik općine, 6.822,03 kn, volonter Zamjenik n...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?

  

Više o ovom tijelu javne vlasti

Službena stranica
E-mail adresa službenika za informiranje
Tražite nas da ažuriramo adresu službenika za informiranje