Izgradnja kanalizacijskog podsustava

Zahtjev za pristup informacijama od Stanovnici Mokošice za Grad Dubrovnik

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Stanovnici Mokošice

Za: Grad Dubrovnik

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Molimo na uvid:

1. Dozvolu po kojoj je dozvoljena izgradnja novog betonskog obalnog zida uz postojeći obalni kameni zid (riva) prilikom izvođenja radova kanalizacijskog podsustava (KLASA UP/I-361-03/14-01/11 URBROJ: 2117/01-15/14-16-19)

2. Dozvolu po kojoj je dozvoljeno otpuštanje otpadnih tvari iz iskopa (rovova) u more prilikom izvođenja radova kanalizacijskog podsustava (KLASA UP/I-361-03/14-01/11 URBROJ: 2117/01-15/14-16-19)

3. Molimo na uvid dozvolu kojom je izdano dopuštenje za proširenje ceste na dionici izvođenja radova kanalizacijskog podsustava (KLASA UP/I-361-03/14-01/11 URBROJ: 2117/01-15/14-16-19).

4. Izvješće o mjerama zaštite za sprječavanje dugotrajnog zagađenja mora prilikom izvođenja radova kanalizacijskog podsustava (KLASA UP/I-361-03/14-01/11 URBROJ: 2117/01-15/14-16-19).

5. Dio u građevinskoj dozvoli odnosno projektu koji upućuje na to kako bi područje izvođenja radova trebalo izgledati nakon završetka radova kanalizacijskog podsustava (KLASA UP/I-361-03/14-01/11 URBROJ: 2117/01-15/14-16-19).

6. Suglasnost Klasa: 360-01/13-10/38, Ur.broj 2117/01-11-13-2 od 13. ožujka 2013. godine

7. Potvrdu Klasa: 540-02/14-05/2851, Ur.broj:534-09-2-1-6-13/4-14-2 od 22. rujna 2014. godine

8. Potvrdu Klasa: 621-08/11-23/2954, urbroj: 532-04-18/4-13-4 od 26. studenog 2013. godine

S poštovanjem,

Stanovnici Mokošice

Pristup informacijama, Grad Dubrovnik

Poštovani,

Zaprimili smo Vaš upit te Vas molimo da sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama članku 18. stavak 3., dostavite zahtjev kako se u navedenom Zakonu i propisuje.

(3) Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

S poštovanjem,

Službenik za informiranje

Tel: +385 20 351 800

Grad Dubrovnik
Upravni odjel za poslove gradonačelnika
Pred Dvorom 1
HR-20000 Dubrovnik
https://www.dubrovnik.hr

prikazati citirane dijelove