Izmjene zahvata vjetroelektrane Senj - Mišljenje i Elaborat

Zahtjev za pristup informacijama od Udruga BIOM za Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Poštovani,

temeljem čl.5., st.1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim informaciju:

I.) Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: 351-03/18-04/287, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-2 od 19. ožujka 2018.

II.) Elaborat za izmjene zahvata vjetroelektrane Senj iz travnja 2018. koji je izradio CIAK d.o.o.

Ukoliko niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete sa navedenom informacijom, dužni ste nas u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Molimo da nam odgovor dostavite putem web-portala www.imamopravoznati.hr

S poštovanjem,

Udruga BIOM

Pristup Informacijama,

3 privitaka

Poštovani,

 

U privitku  vam dostavljamo Mišljenje Ministarstva štite okoliša i
energetike KLASA: 351-03/18-04/287, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-2 od 19.
ožujka 2018.

 

Elaborat zaštite okoliša, izmjena tehničkog rješenja vjetroelektrane Senj
ćemo vam poslati u više e-mail poruka budući da radi veličine datoteke
mail nije mogao biti isporučen.

 

S poštovanjem,

 

[1]Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: REPUBLIKA HRVATSKA /
cid:[email protected] REPUBLIC OF CROATIA
Ministarstvo zaštite
okoliša i energetike
Ministry of Environment
and Energy

Ivan Golub, mag. iur.
Viši upravni savjetnik

 

Samostalni sektor za pravne poslove,

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

phone:     +385 1 3717 105

fax:          +385 1 3717 149

e-mail:    [2][e-mail adresa]

[3]www.mzoe.hr

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[e-mail adresa]
3. http://www.mzoe.hr/

Pristup Informacijama,

2 privitaka

Poštovani,

 

ovim putem u privitku dostavljamo prvi dio Elaborata zaštite okoliša,
izmjena tehničkog rješenja vjetroelektrane Senj. Ostatak elaborata će vam
biti poslan kasnije tijekom dana.

 

Napominjemo da smo vam danas u zasebnom mailu dostavili Mišljenje
Ministarstva štite okoliša i energetike KLASA: 351-03/18-04/287, URBROJ:
517-06-2-1-1-18-2 od 19. ožujka 2018.

 

S poštovanjem,

 

 

[1]Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: REPUBLIKA HRVATSKA /
cid:[email protected] REPUBLIC OF CROATIA
Ministarstvo zaštite
okoliša i energetike
Ministry of Environment
and Energy

Ivan Golub , mag. iur.
Viši upravni savjetnik

 

Samostalni sektor za pravne poslove,

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

phone:     +385 1 3717 105

fax:          +385 1 3717 149

e-mail:    [e-mail adresa]

[2]www.mzoe.hr

 

 

References

Visible links
2. http://www.mzoe.hr/

Pristup Informacijama,

2 privitaka

Poštovani,

 

Nastavno na donji mail u privitku dostavljamo drugi dio Elaborata zaštite
okoliša, izmjena tehničkog rješenja vjetroelektrane Senj. Ostatak
elaborata će vam biti poslan kasnije tijekom dana.

 

S poštovanjem,

 

 

[1]Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: REPUBLIKA HRVATSKA /
cid:[email protected] REPUBLIC OF CROATIA
Ministarstvo zaštite
okoliša i energetike
Ministry of Environment
and Energy

Ivan Golub , mag. iur.
Viši upravni savjetnik

 

Samostalni sektor za pravne poslove,

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

phone:     +385 1 3717 105

fax:          +385 1 3717 149

e-mail:    [e-mail adresa]

[2]www.mzoe.hr

 

 

 

From: Pristup Informacijama
Sent: Wednesday, December 5, 2018 4:04 PM
To: '[ZPPI #6657 email]'
<[ZPPI #6657 email]>
Subject: Pravo na pristup informacijama-informacija daje se-elaborat

 

Poštovani,

 

ovim putem u privitku dostavljamo prvi dio Elaborata zaštite okoliša,
izmjena tehničkog rješenja vjetroelektrane Senj. Ostatak elaborata će vam
biti poslan kasnije tijekom dana.

 

Napominjemo da smo vam danas u zasebnom mailu dostavili Mišljenje
Ministarstva štite okoliša i energetike KLASA: 351-03/18-04/287, URBROJ:
517-06-2-1-1-18-2 od 19. ožujka 2018.

 

S poštovanjem,

 

 

[3]Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: REPUBLIKA HRVATSKA /
cid:[email protected] REPUBLIC OF CROATIA
Ministarstvo zaštite
okoliša i energetike
Ministry of Environment
and Energy

Ivan Golub , mag. iur.
Viši upravni savjetnik

 

Samostalni sektor za pravne poslove,

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

phone:     +385 1 3717 105

fax:          +385 1 3717 149

e-mail:    [4][e-mail adresa]

[5]www.mzoe.hr

 

 

References

Visible links
2. http://www.mzoe.hr/
4. mailto:[e-mail adresa]
5. http://www.mzoe.hr/

Pristup Informacijama,

2 privitaka

Poštovani,

 

Nastavno na prethodni mail ovim putem u privitku dostavljamo završni dio
Elaborata zaštite okoliša, izmjena tehničkog rješenja vjetroelektrane
Senj.

 

S poštovanjem,

 

[1]Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: REPUBLIKA HRVATSKA /
cid:[email protected] REPUBLIC OF CROATIA
Ministarstvo zaštite
okoliša i energetike
Ministry of Environment
and Energy

Ivan Golub , mag. iur.
Viši upravni savjetnik

 

Samostalni sektor za pravne poslove,

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

phone:     +385 1 3717 105

fax:          +385 1 3717 149

e-mail:    [2][e-mail adresa]

[3]www.mzoe.hr

 

From: Pristup Informacijama
Sent: Wednesday, December 5, 2018 4:06 PM
To: '[ZPPI #6657 email]'
<[ZPPI #6657 email]>
Subject: FW: Pravo na pristup informacijama-informacija daje se-elaborat

 

Poštovani,

 

Nastavno na donji mail u privitku dostavljamo drugi dio Elaborata zaštite
okoliša, izmjena tehničkog rješenja vjetroelektrane Senj. Ostatak
elaborata će vam biti poslan kasnije tijekom dana.

 

S poštovanjem,

 

 

[4]Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: REPUBLIKA HRVATSKA /
cid:[email protected] REPUBLIC OF CROATIA
Ministarstvo zaštite
okoliša i energetike
Ministry of Environment
and Energy

Ivan Golub , mag. iur.
Viši upravni savjetnik

 

Samostalni sektor za pravne poslove,

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

phone:     +385 1 3717 105

fax:          +385 1 3717 149

e-mail:    [5][e-mail adresa]

[6]www.mzoe.hr

 

 

 

From: Pristup Informacijama
Sent: Wednesday, December 5, 2018 4:04 PM
To: '[ZPPI #6657 email]'
<[7][ZPPI #6657 email]>
Subject: Pravo na pristup informacijama-informacija daje se-elaborat

 

Poštovani,

 

ovim putem u privitku dostavljamo prvi dio Elaborata zaštite okoliša,
izmjena tehničkog rješenja vjetroelektrane Senj. Ostatak elaborata će vam
biti poslan kasnije tijekom dana.

 

Napominjemo da smo vam danas u zasebnom mailu dostavili Mišljenje
Ministarstva štite okoliša i energetike KLASA: 351-03/18-04/287, URBROJ:
517-06-2-1-1-18-2 od 19. ožujka 2018.

 

S poštovanjem,

 

 

[8]Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: REPUBLIKA HRVATSKA /
cid:[email protected] REPUBLIC OF CROATIA
Ministarstvo zaštite
okoliša i energetike
Ministry of Environment
and Energy

Ivan Golub , mag. iur.
Viši upravni savjetnik

 

Samostalni sektor za pravne poslove,

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

phone:     +385 1 3717 105

fax:          +385 1 3717 149

e-mail:    [9][e-mail adresa]

[10]www.mzoe.hr

 

 

References

Visible links
2. mailto:[e-mail adresa]
3. http://www.mzoe.hr/
5. mailto:[e-mail adresa]
6. http://www.mzoe.hr/
7. mailto:[ZPPI #6657 email]
9. mailto:[e-mail adresa]
10. http://www.mzoe.hr/