Izmjene Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama

Zahtjev za pristup informacijama od Kruno Topolski za Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb ne posjeduje traženu informaciju.

Za: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Poštovani,

molim Vas za informaciju kada će se krenuti sa izmjenom Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama? Također me zanima informacija zašto se do sada posljednje imenovano Povjerenstvo za izmjene navedenog Zakona nikada nije sazvalo?

S poštovanjem,

Kruno Topolski

ppi, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

 

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama od 22. veljače 2019.
godine, sukladno članku 23. stavku 1. točki 1., u vezi s člankom 17.
stavkom 1. točkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne
novine, broj 25/13 i 85/15), u nastavku Vam dostavljamo traženo.

 

Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama nije u planu
zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu, no svjesni smo važnosti dodatnog
unaprijeđena ovog područja, osobito u dijelu koji se odnosi na djelovanje
studentskih zborova i udruga, kao i na problem strukture studentskih
organizacija u Republici Hrvatskoj, sustava financiranja funkcioniranja i
ustroja nacionalnih koordinativnih tijela, pravne osobnosti, sustava i
provedbe izbora tijela studentskih organizacija te sustava nadzora i
transparentnosti njihovog djelovanja, kao i svih drugih pitanja koje
definiraju rad studentskih organizacija.

 

Nakon što se provedu dodatne konzultacije sa svim dionicima Ministarstvo
znanosti i obrazovanja pokrenuti će i službenu proceduru za izmjenu Zakona
o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, a o čemu ćemo
pravovremeno obavijestiti javnost, akademsku zajednicu i naravno
predstavnike studenata koji imaju ključnu ulogu u uređenju ovog područja.

 

 

S poštovanjem,

 

[1]mzo_hr_right

 

 

 

 

prikazati citirane dijelove

Za: ppi
Poštovani,

podsjećam na Plan zakonodavnih aktivnosti 2018. godine u kojem je naveden plan promjene zakonskog akta "Nacrt prijedloga Zakona o studentskom predstavljanju i organiziranju" koji je bio predviđen za III kvartal. Isto tako imenovano je Povjerenstvo koje nikada nije sazvano.

Koji su razlozi ne sazivanja imenovanog Povjerenstva i zašto se nije ispoštivao Plan zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu?

Drago mi je da ste također svjesni problematike navedenog Zakona koji je napisan 2007. godine, a na što Vas studentski predstavnici već nekoliko godina podsjećaju i potiču da se isti promijeni i unaprijedi.

S poštovanjem,

Kruno Topolski

ppi, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

 

sukladno članku 23. stavku 1. točki 6. Zakona o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13 i 85/15; u daljnjem tekstu: Zakon), kojim je
propisano da tijelo javne vlasti ne donosi rješenje o zahtjevu kada
obavještava korisnika da se podnesak ne smatra zahtjevom u smislu članka
18. stavka 5., pri čemu je dužno uputiti korisnika na način ostvarivanja
njegova traženja, upućujemo sljedeći odgovor.

 

Željeli bismo Vas obavijestiti kako se na Vaš upit ne primjenjuju odredbe
Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15). Člankom 18.
stavkom 5. propisano je da se zahtjevom za pristup informacijama ne
smatra: traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa
vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize
ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

 

Pristup informaciji u smislu Zakona predstavlja pristup već postojećoj
informaciji, informaciji u materijaliziranom obliku, odnosno, zakonska
definicija informacije ne uključuje obvezu tijela javne vlasti da daje
obrazloženja ili obavlja dodatne aktivnosti.

 

Uzevši u obzir spomenute zakonske odredbe, Vaš je upit proslijeđen Upravi
za visoko obrazovanje na daljnje postupanje.

 

 

S poštovanjem,

 

[1]mzo_hr_right

 

 

prikazati citirane dijelove

visokoobrazovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Poštovani,

 

vezano za Vaš ponovni upit oko izmjena Zakona o studentskom zboru i drugim
studentskim organizacijama obavještavamo Vas sljedeće.

 

U 2018. godini prioritet je bilo donošenje Zakona o obavljanju studentskih
poslova (NN broj 96/2018) kojim se uređuju prava i obveze izvođača,
posrednika i naručitelja posla tijekom obavljanja studentskoga posla i
ostala pitanja vezana uz obavljanje studentskih poslova, te su u smislu
ovoga Zakona i propisa kojima je uređeno oporezivanje dohotka, izjednačeni
u pravima i obvezama redoviti studenti i izvanredni studenti koji nemaju
zasnovan radni odnos i/ili ne obavljaju samostalnu djelatnost obrta,
slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva.

 

Isto tako ponavljamo da nakon što se provedu dodatne konzultacije sa svim
dionicima Ministarstvo znanosti i obrazovanja će pokrenuti i službenu
proceduru za izmjenu Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim
organizacijama, a o čemu ćemo pravovremeno obavijestiti javnost, akademsku
zajednicu i naravno predstavnike studenata koji imaju ključnu ulogu u
uređenju ovog područja.

 

S poštovanjem.

 

Odjel za studentsko predstavljanje i neizravne potpore studentima

 

prikazati citirane dijelove