Iznos bruto mjesečnih plaća načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Lanišće

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Kolika su mjesečna primanja (plaće):
- načelnika općine,
- zamjenika načelnika, i
- predsjednika općinskog vijeća
u tijelu javne vlasti iz naslova. Te navedite za te osobe vrstu ugovornog odnosa (volonterski, stalni radni odnos, ili honorarni ili drugo - navedite sto).

Molim vas odgovor elektronskim putem odgovorom na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da zaprimanje ovog zahtjeva potvrdite odgovorom na ovu adresu.

S poštovanjem,

David Tadis

Opcina Lanisce, Općina Lanišće, Lanišće

1 privitaka

Poštovani,

Priloženo Vam dostavljamo tražene informacije.

Srdačan pozdrav.

Roberta Medica

prikazati citirane dijelove

Opcina Lanisce, Općina Lanišće, Lanišće

1 privitaka

Poštovani,

priloženo Vam dostavljamo dopunu informacije jer sam omaškom navela mjesečna primanja načelnika u neto iznosu, a Vi ste tražili bruto iznose.

Uz ispriku, srdačno Vas pozdravljam.

Roberta Medica

prikazati citirane dijelove