Iznos bruto mjesečnih plaća načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Velika

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Kolika su mjesečna primanja (plaće):
- načelnika općine,
- zamjenika načelnika, i
- predsjednika općinskog vijeća
u tijelu javne vlasti iz naslova. Te navedite za te osobe vrstu ugovornog odnosa (volonterski, stalni radni odnos, ili honorarni ili drugo - navedite sto).

Molim vas odgovor elektronskim putem odgovorom na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da zaprimanje ovog zahtjeva potvrdite odgovorom na ovu adresu.

S poštovanjem,

David Tadis

Mjesečna primanja:
- općinski načelnik – plaća 10.308,98 kn – radni odnos
- zamjenik načelnika – naknada 2.000,00 kn – volonterski
- predsjednica Općinskog vijeća – naknada po prisustvovanju na sjednici
Vijeća 800,00 kn – volonterski
 
Pozdrav, Vlado Boban
 
OPĆINA VELIKA
Trg bana J. Jelačića 34
34330 Velika
Tel:034-233-033
Fax:034-313-033
e-mail: [Općina Velika e-mail za zahtjeve]

Za: Općina Velika

Ljubazno vas molim infromaciju:
- jesu li brojke koje ste poslali bruto ili neto?

Ukoliko nisu bruto, mozete li dostaviti u dopuni informacija samo bruto vrijednosti?

Hvala vam!

S poštovanjem,

David Tadis

Dopuna:
poslali smo samo neto podatak.

1. načelnik: bruto 15.079,97 kn
2. zamjenik načelnika: bruto 3.333,33 kn
3. predsjednica Vijeća: bruto 1.333,34 kn

OPĆINA VELIKA
Trg bana J. Jelačića 34
34330 Velika
Tel:034-233-033
Fax:034-313-033
e-mail: [Općina Velika e-mail za zahtjeve]

-----Izvorna poruka-----
From: David Tadis
Sent: Friday, May 20, 2016 10:14 PM
To: Općina Velika
Subject: Re: Općina Velika - Informacija, dostavlja se

Za: Općina Velika

Ljubazno vas molim infromaciju:
- jesu li brojke koje ste poslali bruto ili neto?

Ukoliko nisu bruto, mozete li dostaviti u dopuni informacija samo
bruto vrijednosti?

Hvala vam!

S poštovanjem,

David Tadis

prikazati citirane dijelove