Iznos bruto mjesečnih plaća načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Feričanci

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Kolika su mjesečna primanja (plaće):
- načelnika općine,
- zamjenika načelnika, i
- predsjednika općinskog vijeća
u tijelu javne vlasti iz naslova. Te navedite za te osobe vrstu ugovornog odnosa (volonterski, stalni radni odnos, ili honorarni ili drugo - navedite sto).

Molim vas odgovor elektronskim putem odgovorom na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da zaprimanje ovog zahtjeva potvrdite odgovorom na ovu adresu.

S poštovanjem,

David Tadis

Općina Feričanci

Poštovani,

zaprimili smo Vaš zahtjev te ćemo Vam traženu informaciju dostaviti u
zakonskom roku.

S poštovanjem

Zlata Vukoja, službenica za informiranje

-----Izvorna poruka-----
From: David Tadis
Sent: Tuesday, May 17, 2016 4:22 PM
To: Zahtjevi za PPI upućeni prema Općina Feričanci
Subject: Zahtjev za pristup informacijama - Iznos bruto mjesečnih plaća
načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

Za: Općina Feričanci

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Kolika su mjesečna primanja (plaće):
- načelnika općine,
- zamjenika načelnika, i
- predsjednika općinskog vijeća
u tijelu javne vlasti iz naslova. Te navedite za te osobe vrstu
ugovornog odnosa (volonterski, stalni radni odnos, ili honorarni
ili drugo - navedite sto).

Molim vas odgovor elektronskim putem odgovorom na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da zaprimanje ovog zahtjeva potvrdite odgovorom
na ovu adresu.

S poštovanjem,

David Tadis

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #1529 email]

Je li [Općina Feričanci e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Općina Feričanci? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

prikazati citirane dijelove

procelnik.opcina-fericanci, Općina Feričanci

Poštovani,
vezano za Vaš zahtjev za pristup informacija gdje tražite podatke kolika
su mjesečna primanja načelnika općine,zamjenika načelnika, i
predsjednika općinskog vijeća
te vrstu ugovornog odnosa molim vas da nam odgovorite tko ste Vi, u
koju svrhu trebate tražene podatke, za što će te koristiti iste, i
točan članak Zakona na koji se pozivate ?!
Nakon dostave Vašeg odgovora, dostavit ćemo vam tražene podatke !

Lijep pozdrav,
Ivan Matulić, pročelnik

Za: procelnik.opcina-fericanci

Postovani Procelnik Opcine Fericanci,

Biti cu slobodan upoznati vas s Glavom V. POSTUPOVNE ODREDBE, § Zahtjev, clankom 18, stavak 4 Zakona o pravu na pristup infromacijama (ZPPI) NN 25/13, 85/15:

"Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona."

Te zatim Glava V. POSTUPOVNE ODREDBE, § Načini ostvarivanja prava na pristup informacijama, clanak 17, stavak 1 istog zakona:

"Tijela javne vlasti obvezna su omogućiti pristup informacijama:
davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
– neposrednim davanjem informacije,
– davanjem informacije pisanim putem,
– uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
– dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
– na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji."

Ljubazno vas molim potvrdu je li zahtjev uredno zaprimljen i hoce li biti odgovoren u zakonskom roku?

S poštovanjem,

David Tadis

procelnik.opcina-fericanci, Općina Feričanci

Dana 2016-05-29 14:24, David Tadis je napisao(la):

prikazati citirane dijelove

Poštovani,

Vaš zahtjev nam je nepotpun i nerazumljiv, te Vas molimo da ga dopunite
sa svojim osobnim podatcima ( ime/naziv, adresa, OIB... ).

Lijep pozdrav,
Ivan Matulić, pročelnik

Alumni Sonja je ostavio/la bilješku ()

Ime podnositelja zahtjeva je navedeno u zahtjevu, a OIB nije potreban radi ostvarenja prava na pristup informacijama.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija "adresa" je vaša elektronska adresa putem koje ste poslali zahtjev elektronskim putem na internetskoj stranici Imamo pravo znati.

Poštanska adresa nije potrebna za dostavu traženih informacija sukladno tumačenju zakona Povjerenika za informiranje. Iznimno, tijelo javne vlasti može tražiti kućnu adresu ako treba dostaviti odgovor papirnato s dostavnicom i to samo kada rješenjem odbija ili odbacuje zahtjev za pristup informacijama i kada dostavlja rješenje na zahtjev za ponovnu uporabu informacija. Više pročitajte na http://imamopravoznati.org/help/privacy#...

Imamo pravo znati je javni portal za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama te zbog sigurnosti vaših osobnih podatka i politici privatnosti ove internetske stranice ne šaljite vašu kućnu adresu putem ovog javnog portala.

Savjetujemo vam da odgovorite tijelu javne vlasti da "Na Vaš zahtjev svoju kućnu adresu dostaviti ću odvojeno putem privatnog emaila, a sukladno čl.17. st.2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka."

Potražite email adresu službenika za informiranje tako da kliknete na link s nazivom tijela javne vlasti te na profilnoj stranici tijela javne vlasti na Imamo pravo znati s lijeve strane potražite link "E-mail adresa službenika za informiranje". Korištenjem vaše privatne email adrese, pošaljite kućnu adresu na email tijela javne vlasti te u naslovu vaše poruke navedite naziv vašeg zahtjeva.

Tijelo će možda odgovoriti na vašu privatnu adresu. Inzistirajte da vam tijelo odgovor dostavi na elektronsku poštu putem koje ste dostavili zahtjev - tzv. "adresa za odgovor" (imamopravoznati.org adresa).

Za: procelnik.opcina-fericanci

Oprostite, ali sada meni nije jasno zasto vi od mene trazite OIB?

Ime podnositelja zahtjeva je navedeno u zahtjevu, a OIB nije potreban radi ostvarenja prava na pristup informacijama.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija "adresa" je moja elektronska adresa putem koje sam poslao zahtjev elektronskim putem.

Poštanska adresa nije potrebna za dostavu traženih informacija sukladno tumačenju zakona Povjerenika za informiranje. Iznimno, tijelo javne vlasti može tražiti kućnu adresu ako treba dostaviti odgovor papirnato s dostavnicom i to samo kada rješenjem odbija ili odbacuje zahtjev za pristup informacijama i kada dostavlja rješenje na zahtjev za ponovnu uporabu informacija. Više pročitajte na http://imamopravoznati.org/help/privacy#...

Molim vas ponovno pojasnite sto vam nije jasno u mom zahtjevu kako bih ga mogao upotpuniti.

Ljubazno vas molim potvrdu je li moj zahtjev zaprimljen uredno i hoce li biti odgovoren u zakonskom roku.

S poštovanjem,

David Tadis

Općina Feričanci

1 privitaka

Poštovani,

u privitku Vam dostavljam tražene podatke.

S poštovanjem

Zlata Vukoja, službenica za informiranje

-----Izvorna poruka-----
From: David Tadis
Sent: Tuesday, May 17, 2016 4:22 PM
To: Zahtjevi za PPI upućeni prema Općina Feričanci
Subject: Zahtjev za pristup informacijama - Iznos bruto mjesečnih plaća
načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

Za: Općina Feričanci

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Kolika su mjesečna primanja (plaće):
- načelnika općine,
- zamjenika načelnika, i
- predsjednika općinskog vijeća
u tijelu javne vlasti iz naslova. Te navedite za te osobe vrstu
ugovornog odnosa (volonterski, stalni radni odnos, ili honorarni
ili drugo - navedite sto).

Molim vas odgovor elektronskim putem odgovorom na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da zaprimanje ovog zahtjeva potvrdite odgovorom
na ovu adresu.

S poštovanjem,

David Tadis

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #1529 email]

Je li [Općina Feričanci e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Općina Feričanci? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

prikazati citirane dijelove