Iznos bruto mjesečnih plaća načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

Pisani zahtjev podnositelja David Tadis za Općina Milna

Zahtjev je djelomično uspješan.

Od: David Tadis

Za: Općina Milna

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Kolika su mjesečna primanja (plaće):
- načelnika općine,
- zamjenika načelnika, i
- predsjednika općinskog vijeća
u tijelu javne vlasti iz naslova. Te navedite za te osobe vrstu
ugovornog odnosa (volonterski, stalni radni odnos, ili honorarni
ili drugo - navedite sto).

Molim vas odgovor elektronskim putem odgovorom na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da zaprimanje ovog zahtjeva potvrdite odgovorom
na ovu adresu.

S poštovanjem,

David Tadis

Spojite s ovim

Općina Milna


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment Zahtjev za pristup informacijama Iznos bruto mjese nih pla a na elnika zamjenika na elnika i predsjednika op inskog vije a.txt
2K Download View as HTML


This is the mail system at host imamopravoznati.org.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Općina Milna e-mail za zahtjeve]>: Host or domain name not found. Name service error for
name=milna.hr type=AAAA: Host not found

Spojite s ovim

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Općina Milna, koristeći novu kontakt adresu.

Općina Milna


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment Zahtjev za pristup informacijama Iznos bruto mjese nih pla a na elnika zamjenika na elnika i predsjednika op inskog vije a.txt
2K Download View as HTML


This is the mail system at host imamopravoznati.org.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Općina Milna e-mail za zahtjeve]>: host opcinamilna.hr[89.201.175.37] said: 550 No
Such User Here (in reply to RCPT TO command)

Spojite s ovim

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Općina Milna, koristeći novu kontakt adresu.

Općina Milna


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment attachment.bin
2K Download


This is the mail system at host ls271.t-com.hr.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[e-mail adresa]>: host pop-b13.t-com.hr[195.29.150.189] said: 552 4.2.2
<[e-mail adresa]>: Mailbox full -- Quota exceeded (in reply to end of
DATA command)

Spojite s ovim

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Općina Milna.

Općina Milna


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment attachment.bin
2K Download


This is the mail system at host ls271.t-com.hr.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[e-mail adresa]>: host pop-b13.t-com.hr[195.29.150.189] said: 552 4.2.2
<[e-mail adresa]>: Mailbox full -- Quota exceeded (in reply to end of
DATA command)

Spojite s ovim

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Općina Milna, koristeći novu kontakt adresu.

Općina Milna


Attachment Odluka o naknadama lanovima Op inskog vije a Op ina Milna.pdf
1.5M Download View as HTML


Poštovani,

Mjesečna primanja načelnika, odnosno načelnice Općine Milna, određena su Odlukom o određivanju osnovice i koeficijenata za obračun plaće načelnika i zamjenika načelnika Općine Milna (Službeni glasnik Općine Milna, broj 01/11), dok su mjesečna primanja predsjednika općinskog vijeća određena Odlukom o naknadama članovima Općinskog vijeća i članovima radnih tijela Općinskog vijeća, a koju odluku dostavljam u prilogu.

S poštovanjem

Toni Domazet
Pročelnik
021/636-212

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Općina Milna može: