Iznos novaca koje je primilo pojedino sklonište u Hrvatskoj 2019. godine

Zahtjev za pristup informacijama od Josipa Sumpor za Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Odgovor na ovaj zahtjev jako kasni. Po zakonu, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb je trebao odgovoriti do (detalji). Možete ih požuriti tako da pošaljete požurnicu.

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:
iznos novaca dodijeljen svakom pojedinom skloništu za životinje u Hrvatskoj, na temelju kojeg pravnog akta i u koju svrhu u 2019. godini.

S poštovanjem,

Josipa Sumpor