Izuzeća od zabrane uništavanja gnijezda i legla u sezoni gniježđenja

Zahtjev za pristup informacijama od Udruga BIOM za Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

Poštovani,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:
1) Dopuštenja od zabrane uništavanja razvojnih oblika divljih životinja, gnijezda ili legla (Članak 153. zakona o zaštiti prirode) izdana na području Grada Zagreba od 1. siječnja 2021. do 12. svibnja 2022.
2) Dopuštenja za uklanjanje drveća ili grmlja, te uništavanje gnijezda ili legla ptica u sezoni gniježđenja izdana na području Grada Zagreba od 1. siječnja do 12. svibnja 2022.
3) Sva dopuštenja za namjerno uništavanje ili uzimanje jaja strogo zaštićenih vrsta ptica izdana u razdoblju od 1. siječnja 2021. do 12. svibnja 2022.

S poštovanjem,
Bolesław Słociński
Udruga BIOM

Pristup Informacijama, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

u privitku dostavljam dopis,

s poštovanjem

prikazati citirane dijelove

Poštovani,

Šaljemo traženu dopunu zahtjeva za pristup informacijama (u daljnjem tekstu: Zahtjev) od dana 13. svibnja 2022.

U odnosu na pitanje broj 1., traže se podaci o izdanim dopuštenjima za sve vrste ptica - strogo zaštićene i ostale. Zahtjev se odnosi na dopuštenja za aktivnosti locirane u Gradu Zagrebu.
U odnosu na pitanje broj 2. - traže se informacije o dopuštenjima za aktivnosti locirane u Gradu Zagrebu za period naveden u Zahtjevu - od 1. siječnja 2021. do 12. svibnja 2022.
U odnosu na pitanje broj 3. traže se informacije za sva dopuštenja za namjerno uništavanje ili uzimanje jaja svih vrsta ptica - strogo zaštićenih i ostalih - u razdoblju od 1. siječnja 2021. do 12. svibnja 2022. za aktivnosti locirane u Gradu Zagrebu.

Dopunjen tekst Zahtjeva zvuči sljedeće:

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

1) Dopuštenja izuzeća od zabrane uništavanja razvojnih oblika divljih životinja, gnijezda ili legla izdana za sve vrste ptica - strogo zaštićene i ostale - za aktivnosti locirane u Grada Zagreba od 1. siječnja 2021. do 12. svibnja 2022.
2) Dopuštenja za uklanjanje drveća ili grmlja, te uništavanje gnijezda ili legla ptica u sezoni gniježđenja izdana za aktivnosti locirane u Gradu Zagrebu od 1. siječnja 2021. do 12. svibnja 2022.
3) Sva dopuštenja za namjerno uništavanje ili uzimanje jaja svih vrsta ptica - strogo zaštićenih i ostalih - izdana za aktivnosti locirane u Gradu Zagrebu u razdoblju od 1. siječnja 2021. do 12. svibnja 2022.

S poštovanjem,
Bolesław Słociński
Udruga Biom

Pristup Informacijama, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

1 privitaka

 

Poštovani,

 

temeljem članka 17. stavka 1. točke 2. Zakona o pravu na pristup
informacijama (Narodne novine, br. 25/13, 85/15 i 69/22), a nastavno na
Vaš zahtjev za pristup informacijama kojim ste od Ministarstva
gospodarstva i održivog razvoja zatražili dostavu dopuštenja izuzeća od
zabrane uništavanja razvojnih oblika divljih životinja, gnijezda ili legla
izdana za sve vrste ptica - strogo zaštićene i ostale - za aktivnosti
locirane u Grada Zagreba

Dopuštenja za uklanjanje drveća ili grmlja, te uništavanje gnijezda ili
legla ptica u sezoni gniježđenja izdana za aktivnosti locirane  u Gradu
Zagrebu

Sva dopuštenja za namjerno uništavanje ili uzimanje jaja svih vrsta ptica
- strogo zaštićenih i ostalih - izdana za aktivnosti locirane u  Gradu
Zagrebu Sva dopuštenja tražena su za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 12.
svibnja 2022., dostavljamo odgovor kako slijedi:

 

1) Dopuštenja izuzeća od zabrane uništavanja razvojnih oblika divljih
životinja, gnijezda ili legla izdana za sve vrste ptica - strogo zaštićene
i ostale - za aktivnosti locirane u Grada Zagreba od 1. siječnja 2021. do
12. svibnja 2022.

U odnosu na pitanje broj 1., traže se podaci o izdanim dopuštenjima za sve
vrste ptica - strogo zaštićene i ostale. Zahtjev se odnosi na dopuštenja
za aktivnosti locirane  u Gradu Zagrebu.

 

U razdoblju od 1. siječnja 2021. do 12. svibnja 2022. ovo Ministarstvo
izdalo je 1 dopuštenje za uklanjanje 1 gnijezda rode na području Grada
Zagreba (NK Sava Jakuševec), s reflektora na dječjem nogometnom igralištu,
u interesu javnog zdravlja i sigurnosti ljudi. Dopuštenje je izdano za
uklanjanje gnijezda u sezoni  gniježđenja, pod uvjetom da se prije
uklanjanja gnijezda utvrditi da se u gnijezdu ne nalaze ptići, a u slučaju
nailaska na ptiće tijekom uklanjanja gnijezda, radove je potrebno
obustaviti, a moguće ih je nastaviti tek kad se sa sigurnošću utvrdi da su
rode napustile gnijezdo, najranije 1. rujna. Gnijezdo ili njegovu osnovu
dopušteno je premjestiti na lokaciju koja se odredi u suradnji s
djelatnicima Javne ustanove „Maksimir“ za upravljanje zaštićenim
područjima Grada Zagreba, a u slučaju da se ne pronađe primjerena lokacija
dopušteno je gnijezdo trajno ukloniti.

Na području Grada Zagreba, u istom periodu Izdano je i 1 dopuštenje za
uklanjanje 3 gnijezda piljaka s okvira prozora poslovnog objekta u
razdoblju van gniježđenja piljaka.

 

Trgovačkom društvu HEP ODS d.o.o. ovo Ministarstvo izdaje godišnja
dopuštenja za privremeno skidanje gnijezdâ bijele rode sa stupova koji su
u mreži, njihovo izdizanje na nosač i uklanjanje njezinih neaktivnih
gnijezda, kao i postupanje s ozlijeđenim ili trenutno ugroženim jedinkama
bijele rode u izvanrednim situacijama, sukladno Godišnjem planu aktivnosti
za provedbu mjera zaštite, praćenja populacije i prstenovanja zaštićene
vrste bijele rode (Ciconia ciconia). Mjere zaštite provode se u periodu
kada su rode odsutne.

U razdoblju od 1. rujna 2021. do 1. ožujka 2022. plan aktivnosti
uključivao je pregled 5 nosača.

 

2) Dopuštenja za uklanjanje drveća ili grmlja, te uništavanje gnijezda ili
legla ptica u sezoni gniježđenja izdana za aktivnosti locirane  u Gradu
Zagrebu od 1. siječnja 2021. do 12. svibnja 2022.

U odnosu na pitanje broj 2. - traže se informacije o dopuštenjima za
aktivnosti locirane u Gradu Zagrebu za period naveden u Zahtjevu - od 1.
siječnja 2021. do 12. svibnja 2022.

Ovo Ministarstvo ne izdaje dopuštenja za uklanjanje drveće ili grmlja, a
upit za dopuštenja za uništavanje gnijezda ili legla ptica već je sadržan
u pitanju 1.

 

3) Sva dopuštenja za namjerno uništavanje ili uzimanje jaja svih vrsta
ptica - strogo zaštićenih i ostalih - izdana za aktivnosti locirane u 
Gradu Zagrebu u razdoblju od 1. siječnja 2021. do 12. svibnja 2022.

U odnosu na pitanje broj 3. traže se informacije za sva dopuštenja za
namjerno uništavanje ili uzimanje jaja svih vrsta ptica - strogo
zaštićenih i ostalih - u razdoblju od 1. siječnja 2021. do 12. svibnja
2022. za aktivnosti locirane  u Gradu Zagrebu.

U navedenom periodu nije izdano nijedno dopuštenje za namjerno uništavanje
ili uzimanje jaja ptica na području Grada Zagreba.

 

Dodatno napominjemo kako ovo Ministarstvo ne izdaje dopuštenja za izuzeća
od zabranjenih radnji s pticama koje se nalaze na popisu divljači sukladno
posebnom propisu iz područja lovstva.

 

S poštovanjem

 

 

[1]cid:[email protected] REPUBLIKA
HRVATSKA
Ministarstvo
gospodarstva
i održivog
razvoja

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

 

Samostalni sektor za pravne poslove

Služba za pravne i normativne poslove

Snježana Madronić, dipl.iur. 

Viša upravna savjetnica

tel: +385 1 3717 160

fax:+385 1 3717 149

e-mail: [2][e-mail adresa]

Radnička cesta 80/22

10000 Zagreb

 

 

 

 

prikazati citirane dijelove