Izvješća o ispitivanju vode na Pazinčici za 2018. godinu

Zahtjev za pristup informacijama od Marina Ladavac za Hrvatske vode, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Pula
Poštovani,

Molimo vas sva izvješća o ispitivanju vode na Pazinčici koja su se provodila u 2018.godini.

1.Konkretno radi se o lokaciji pored Jame, točnije iznad mosta Vršić.
Ako su se ispitivanja vršila i na drugim lokacijama molimo i ta izvješća, osim lokacije-Zarečki krov (za tu lokaciju su nam izvješća poznata).

2. Da li se neka od tih analiza vode u Pazinčici vršila tijekom ili nakon perioda istjecanja kamenog mulja s odlagališta Lakote s ciljem utvrđivanja potencijalne štete?

S poštovanjem,

u ime građanske inicijative "Naš Potok"
Marina Ladavac

ZZJZIŽ - Ksenija Juric,

Poštovani,
sukladno odredbama članka 21. Zakona o pravu na pristup informacijama,
a u svezi sa člankom 7. Ugovora o uslugama sustavnog ispitivanja kakvoće
kopnenih površinskih i podzemnih voda na području Istarske županije u 2018.
godini
zaključenom između Hrvatskih voda i Zavoda za javno zdravstvo Istarske
županije,
ustupam zahtjev Građanske inicijative "Naš potok" zaprimljen 05. prosinca
2018. godine.
Molim Vas za potvrdu primitka.
S poštovanjem,

Ksenija Jurić, dipl. iur.
Voditeljica Službe za zajedničke poslove
Službenik za informiranje

tel: +385 52 529 002
fax: +385 52 222 151
GSM: 098 463 382
e-mail: [Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Pula e-mail za zahtjeve]

Napomena:
Ova elektronička poruka, uključujući dokumentaciju u privitku, je
povjerljiva i namijenjena samo naznačenom primatelju(ima). Ukoliko Vi niste
osoba kojoj je ova poruka namijenjena, molimo Vas da o tome obavijestite
pošiljaoca, a potom je trajno uklonite iz Vašeg sustava. Sadržaj, stavovi i
mišljenja izneseni u poruci, ne predstavljaju nužno stavove Zavoda za javno
zdravstvo Istarske županije. S obzirom da komunikacija Internetom nije
zaštićena, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije ne preuzima
odgovornost u slučaju pogrešaka pri slanju ili pri prijenosu informacija.

Disclaimer:
This e-mail and all attached files are confidental and intented solely for
individuals or entities mentioned as the recipient(s). If you are not
intended recipient(s) of this message, please inform its sender and destroy
it permanently from your system. Please note that any views or opinions
presented in this message are solely those of the author and do not
necessarly represent the views and opinions of the Public Health Institute
of the Istrian Region. Considering that Internet communication is not
secure, the Public Health Institute of the Istrian Region does not accept
liability for any errors as a result of the transmission.

Prije nego odlučite ispisati ovu poruku, razmislite o zaštiti okoliša. Ako
je ipak odlučite ispisati, ne zaboravite papir kasnije reciklirati.

-----Original Message-----
From: Marina Ladavac
Sent: Wednesday, December 05, 2018 1:02 AM
To: Zahtjevi za PPI upućeni prema Zavod za javno zdravstvo Istarske
županije, Pula
Subject: Izvješća o ispitivanju vode na Pazinčici za 2018. godinu

Za: Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Pula
Poštovani,

Molimo vas sva izvješća o ispitivanju vode na Pazinčici koja su se
provodila u 2018.godini.

1.Konkretno radi se o lokaciji pored Jame, točnije iznad mosta
Vršić.
Ako su se ispitivanja vršila i na drugim lokacijama molimo i ta
izvješća, osim lokacije-Zarečki krov (za tu lokaciju su nam
izvješća poznata).

2. Da li se neka od tih analiza vode u Pazinčici vršila tijekom ili
nakon perioda istjecanja kamenog mulja s odlagališta Lakote s
ciljem utvrđivanja potencijalne štete?

S poštovanjem,

u ime građanske inicijative "Naš Potok"
Marina Ladavac

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #6662 email]

Je li [Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Pula e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Zavod za javno zdravstvo Istarske
županije, Pula? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj
obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

ZZJZIŽ - Ksenija Juric,

1 privitaka

Poštovana,
u privitku dostavljamo očitovanje po predmetnom zahtjevu.
Molim za potvrdu primitka.
S poštovanjem,
 
Ksenija Jurić, dipl. iur.
Voditeljica Službe za zajedničke poslove
Službenik za informiranje

tel:      +385 52 529 002
fax:     +385 52 222 151
GSM:    098 463 382
e-mail: [1][Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Pula e-mail za zahtjeve]

[2][IMG]

Napomena:
Ova elektronička poruka, uključujući dokumentaciju u privitku, je
povjerljiva i namijenjena samo naznačenom primatelju(ima). Ukoliko Vi
niste osoba kojoj je ova poruka namijenjena, molimo Vas da o tome
obavijestite pošiljaoca, a potom je trajno uklonite iz Vašeg sustava.
Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci, ne predstavljaju nužno
stavove Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. S obzirom da
komunikacija Internetom nije zaštićena, Zavod za javno zdravstvo Istarske
županije ne preuzima odgovornost u slučaju pogrešaka pri slanju ili pri
prijenosu informacija.

Disclaimer:
This e-mail and all attached files are confidental and intented solely for
individuals or entities mentioned as the recipient(s). If you are not
intended recipient(s) of this message, please inform its sender and
destroy it permanently from your system. Please note that any views or
opinions presented in this message are solely those of the author and do
not necessarly represent the views and opinions of the Public Health
Institute of the Istrian Region. Considering that Internet communication
is not secure, the Public Health Institute of the Istrian Region does not
accept liability for any errors as a result of the transmission.

Prije nego odlučite ispisati ovu poruku, razmislite o zaštiti okoliša. Ako
je ipak odlučite ispisati, ne zaboravite papir kasnije reciklirati.

References

Visible links
1. mailto:[Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Pula e-mail za zahtjeve]
2. http://www.zzjziz.hr/

Danko Biondić, Hrvatske vode, Zagreb

2 privitaka

Poštovani,

 

Na temelju Vašeg cijenjenog Zahtjeva za pristup informacijama, odgovaramo
Vam kako slijedi.

 

Prema Planu monitoringa Hrvatskih voda rijeka Pazinčica se prati na
postajama Pazinčica, Dubravica 31070 i Pazinčica, ponor 31071. U privitku
Vam dostavljamo rezultate analiza za 2018. godinu, uz napomenu da podaci
nisu prošli kontrolu, te da nisu verificirani. U priloženom izvještaju su
navedeni i datumi uzorkovanja.

 

Iz navedenog pitanja se ne može zaključiti kada je bilo istjecanje kamenog
mulja. S obzirom na realizaciju Ugovora o uslugama sustavnog ispitivanja
kakvoće površinskih kopnenih voda i podzemnih voda u 2018. godini, nije
bilo ispitivanja voda u Pazinčici u slučaju iznenadnih onečišćenja voda.

 

S poštovanjem,

 

Hrvatske vode

 

Službenik za informiranje

dr.sc. Danko Biondić

----- Pravne napomene -----

Ova elektronička poruka i njeni prilozi mogu sadržavati povlaštene
informacije i/ili povjerljive informacije. Molimo Vas da poruku ne čitate
ako niste njen naznačeni primatelj. Ako ste ovu poruku primili greškom,
molimo Vas da o tome obavijestite pošiljatelja i da izvornu poruku i njene
privitke uništite bez čitanja ili bilo kakvog pohranjivanja. Svaka
neovlaštena upotreba, distribucija, reprodukcija ili priopćavanje ove
poruke zabranjena je. HRVATSKE VODE ne preuzimaju odgovornost za sadržaj
ove poruke, odnosno za posljedice radnji koje bi proizašle iz
proslijeđenih informacija, a niti stajališta izražena u ovoj poruci ne
odražavaju nužno službena stajališta HRVATSKIH VODA. S obzirom na
nepostojanje potpune sigurnosti e-mail komunikacije, HRVATSKE VODE ne
preuzimaju odgovornost za eventualnu štetu nastalu uslijed zaraženosti
e-mail poruke virusom ili drugim štetnim programom, neovlaštene
interferencije, pogrešne ili zakašnjele dostave poruke uslijed tehničkih
problema. HRVATSKE VODE zadržavaju pravo nadziranja i pohranjivanja e-mail
poruka koje se šalju iz HRVATSKIH VODA ili u njih pristižu.

----- Disclaimer -----

This e-mail message and its attachments may contain privileged and/or
confidential information. Please do not read the message if you are not
its designated recipient. If you have received this message by mistake,
please inform its sender and destroy the original message and its
attachments without reading or storing of any kind. Any unauthorized use,
distribution, reproduction or publication of this message is forbidden.
HRVATSKE VODE is neither responsible for the contents of this message, nor
for the consequences arising from actions based on the forwarded
information, nor do opinions contained within this message necessarily
reflect the official opinions of HRVATSKE VODE. Considering the lack of
complete security of e-mail communication, HRVATSKE VODE is not
responsible for the potential damage created due to infection of an e-mail
message with a virus or other malicious program, unauthorized
interference, erroneous or delayed delivery of the message due to
technical problems. HRVATSKE VODE reserves the right to supervise and
store both incoming and outgoing e-mail messages.