Izvješće o izdanim lovačkim iskaznicama

Udruga BIOM je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb ne posjeduje traženu informaciju.

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovani,

temeljem čl.5., st.1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim informaciju:

1.) Izvješće o izdanim lovačkim iskaznicama iz čl. 16. st. 1. Pravilnika o uvjetima i načinu lova, nošenju lovačkog oružja, obrascu i načinu izdavanja lovačke iskaznice, dopuštenju za lov i evidenciji o obavljenom lovu (NN 070/2010) za 2017. godinu te za ranije godine od kada je sukladno Pravilniku Hrvatski lovački savez dužan podnijeti izvještaj o izdanim iskaznicama.

2.) Broj izdatih lovačkih iskaznica za strance po pojedinom ovlašteniku prava lova za 2017. godinu te za ranije godine (ako ova informacija nije sastavni dio Izvješća o izdanim lovačkim iskaznicama).

Ukoliko niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete sa navedenom informacijom, dužni ste me u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Molimo da nam odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

pristupinfo, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

*P/7580868*

 

KLASA: UP/I-008-02/18-01/47

URBROJ: 525-02/1596-18-2

Zagreb, 7. rujna 2018.

 

Udruga BIOM

Preradovićeva 34

10 000 Zagreb

[ZPPI #6566 email]

 

+------------------------------------------------------------------------+
|PREDMET: |Udruga za biološka istraživanja – BIOM Zagreb |
| | |
| |- Zahtjev za pristup informacijama, odgovor, daje se |
| | |
| |  |
| | |
| |  |
+------------------------------------------------------------------------+

Poštovani,

 

nastavno na vaš zahtjev za pristup informacijama kojim ste od Ministarstva
poljoprivrede zatražili izvješće o izdanim lovačkim iskaznicama iz čl. 16.
st. 1. Pravilnika o uvjetima i načinu lova, nošenju lovačkog oružja,
obrascu i načinu izdavanja lovačke iskaznice, dopuštenju za lov i
evidenciji o obavljenom lovu („Narodne novine“, br. 70/2010) za 2017.
godinu te za ranije godine dajemo sljedeći odgovor:

U 2017. godini izdato je 10.503 iskaznice za strance i 67.242 iskaznice za
domaće lovce. Podatke za razdoblje od 2011. do 2016. Ministarstvo vam je
već ranije dostavilo
([1]https://imamopravoznati.org/request/broj...).

 

S poštovanjem,

 

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE

 

Željana Ivanuš

 

 

 

 

 

prikazati citirane dijelove

Poštovana gospođo Ivanuš,

tražimo dopunu informacije sukladno članku 24. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15) u kojem se navodi da "ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtjevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja infromacije."

Zahtjevom za pristup informaciji Udruge BIOM od 29. kolovoza 2018. tražili smo informaciju o broju izdatih lovačkih iskaznica za strance po pojedinom ovlašteniku prava lova za 2017. godinu te za ranije godine, a ne samo ukupni broj izdatih lovačkih iskaznica za strance.

Naime, sukladno članku 15. Pravilnika o uvjetima i načinu lova, nošenju lovačkog oružja, obrascu i načinu izdavanja lovačke iskaznice, dopuštenju za lov i evidenciji o obavljenom lovu (NN 070/2010) stranim osobama se izdaje lovačka iskaznica na zahtjev ovlaštenika prava lova. Prema tome, pretpostavljamo da treba postojati i informacija o broju izdanih iskaznica po pojedinom ovlašteniku.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

pristupinfo, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

*P/7582029*

 

KLASA: UP/I-008-02/18-01/47

URBROJ: 525-02/1596-18-4

Zagreb, 10. rujna 2018.

 

 

Poštovani,

 

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama obavještavamo vas kako
Ministarstvo poljoprivrede ne posjeduje informaciju o broju izdatih
lovačkih iskaznica za strance po pojedinom ovlašteniku prava lova za 2017.
godinu te za ranije godine.
Ministarstvo posjeduje samo informaciju o ukupnom broju izdanih lovačkih
iskaznica iz čl. 16. st. 1. Pravilnika o uvjetima i načinu lova, nošenju
lovačkog oružja,  obrascu i načinu izdavanja lovačke iskaznice, dopuštenju
za lov i evidenciji o obavljenom lovu („Narodne novine“, br. 70/2010).
Evidenciju izdanih lovačkih iskaznica vodi Hrvatski lovački savez.

 

 

S poštovanjem,

 

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE

 

Željana Ivanuš

 

 

prikazati citirane dijelove