Jadranska banka

Zahtjev za pristup informacijama od Igor Dobrača za Hrvatska narodna banka, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev čeka na objašnjenje. Ako ste Igor Dobrača, molimo prijavite se kako biste poslati dodatnu poruku kojom dopunjavate vaš zahtjev.

Poštovani Hrvatska narodna banka,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Sanacijski plan Jadranske banke d.d., Šibenik usvojen 11. lipnja 2015. od strane Savjeta HNBa

S poštovanjem,

Igor Dobrača

Dejana Rebernik, Hrvatska narodna banka, Zagreb

Poštovani gospodine Dobrača,
na Vaš zahtjev za informacijama možemo odgovoriti sljedeće:

u članku 98. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava ("Narodne novine" br. 19/2015) propisana je obveza zaposlenicima Hrvatske narodne banke da kao povjerljive čuvaju sve informacije koje su saznali pri obavljanju poslova u okviru tog zakona. Ujedno je izrijekom zabranjena dostava povjerljivih podataka dobivenih tijekom obavljanja profesionalnih aktivnosti. Imajući u vidu navedeno, kao i činjenicu da sanacijski plan banke sadrži upravo povjerljive informacije i podatke, Vašem zahtjevu za dostavom Sanacijskog plana Jadranske banke d.d. Šibenik nismo u mogućnosti udovoljiti.

Uz lijep pozdrav,
Dejana Rebernik
Ured za odnose s javnošću

prikazati citirane dijelove

Poštovani Hrvatska narodna banka,

nekako baš sam očekivao kako će podaci o saniranju banke biti javno dostupni kad već tuđe pare za to koristite i proklamirate po medijima da je sanacija od javnog interesa, a kad ono i nadalje sve skrivate od građana. Stoga niti ja vama neću reći mjesto na kojem ribar Bepo lovi ribe jer mi je to rekao u povjerenju i predstavlja za njega povjerljivu informaciju. Međutim izvolite uskladiti vaš odgovor sa Zakonom o pravu na pristup informacijama ili kontaktirajte Povjerenika za informiranje (01/4609 041) koji vam može u tome pomoći.

Uz drugarski pozdrav,
Igor Dobrača

Dejana Rebernik, Hrvatska narodna banka, Zagreb

Poštovani gospodine Dobrača,

vezano za Vaš zahtjev za pristup informacijama, odnosno Vašu predmetnu poruku, molimo Vas da - u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama - Vaš zahtjev za pristup informaciji ispravite, odnosno dopunite elementima propisanim člankom 18. stavkom 3. navedenog zakona, i to u roku 5 dana od dana primitka poziva za ispravak zahtjeva, kako je to propisano člankom 20. stavkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,

Dejana Rebernik
Službenik za informiranje
Hrvatska narodna banka

prikazati citirane dijelove

SysAdmin Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Tijelo javne vlasti nije dovoljno dobro objasnilo sto nedosaje u zahtjevu odnosno koje dijelove valja ispraviti. Ne moze se ocekivati da ce korisnik iz pravnih akata razumijeti sto je potrebno jos dostaviti...

Iz ZPPI-ja:
Članak 18.
(3) Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Pretpostavljamo da tijelo zeli adresu.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija "adresa" je vaša elektronska adresa putem koje ste poslali zahtjev elektronskim putem na internetskoj stranici Imamo pravo znati.

Poštanska adresa nije potrebna za dostavu traženih informacija sukladno tumačenju zakona Povjerenika za informiranje. Iznimno, tijelo javne vlasti može tražiti kućnu adresu ako treba dostaviti odgovor papirnato s dostavnicom i to samo kada rješenjem odbija ili odbacuje zahtjev za pristup informacijama i kada dostavlja rješenje na zahtjev za ponovnu uporabu informacija. Više pročitajte na http://imamopravoznati.org/help/privacy#...

Imamo pravo znati je javni portal za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama te zbog sigurnosti vaših osobnih podatka i politici privatnosti ove internetske stranice ne šaljite vašu kućnu adresu putem ovog javnog portala.

Savjetujemo vam da odgovorite tijelu javne vlasti da "Na Vaš zahtjev svoju kućnu adresu dostaviti ću odvojeno putem privatnog emaila, a sukladno čl.17. st.2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka."

Potražite email adresu službenika za informiranje tako da kliknete na link s nazivom tijela javne vlasti te na profilnoj stranici tijela javne vlasti na Imamo pravo znati s lijeve strane potražite link "E-mail adresa službenika za informiranje". Pošaljite vašu kućnu adresu na email tijela javne vlasti te u naslovu vaše poruke navedite naziv vašeg zahtjeva.

Protiv Rješenja može se izjaviti žalba Povjereniku za informiranje, u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja.