Kapacitet i popunjenost vrtića

Zahtjev je uspješan.

Za: Dječji vrtić Maslačak, Pula

Poštovani,
temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostave:

Informacije o kapacitetu gore navedenog tijela javne vlasti te broj zaposlenika.

Molim vas dostavu i sljedećih informacija:
1) broj djece koju gore navedeno tijelo može zaprimiti (kapacitet vrtića),
2) trenutni broj prijavljene djece u gore navedenom tijelu (neovisno da li imaju zamrznuli status ili ne dolaze radi bolesti, odnosno samo broj prijavljene djece u vrtiću),
3) broj odgajateljica u vrtiću,
4) broj dječjih grupa u vrtiću.

S poštovanjem,

Zdenka Radoš

Dječji vrtić Maslačak, Pula

Poštovani,
Dostavljamo tražene informacije:
1) kapacitet vrtića: 72 djece
2) broj prijavljene djece u vrtiću: 64
3) broj odgojitelja: 6
4) broj dječjih grupa: 3
S poštovanjem,
DV Maslačak

prikazati citirane dijelove