Kliničke studije u bolnici provedenima u 2014. godini

Zahtjev za pristup informacijama od David Tadis za Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos, Vela Luka kao dio skupine poslane na 50 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Za: Kalos Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Vela Luka

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Podaci o kliničkim studijama u bolnici iz naslova provedenima u 2014. godini i to:
- podatke o broju kliničkih studija za potrebe privatnih farmaceutskih kompanija provedenih u 2014. godini,
- broj trgovačkih društava za koje su se takve studije radile,
- ukupnoj vrijednosti tih ugovora,
- iznos koji je od ukupne vrijednosti pripao bolnicama,
- iznos koji je od ukupne vrijednosti pripao voditeljima studija,
- imena voditelja kliničkih studija,
- iznos koji je od kliničkih studija uplaćen Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, i
- iznos koji je uplaćen Ministarstvu zdravlja ili državnom proračunu.

S poštovanjem,

David Tadis

Danijela Cvitan, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos, Vela Luka

Poštovani,
izvješćujem Vas da u 2014.g. u Specijalnoj bolnici za medicinsku
rehabilitaciju Kalos nismo imali kliničkih studija.

S poštovanjem,
Danijela Cvitan

prikazati citirane dijelove