Thalassotherapia Crikvenica

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Javne ustanove and Zdravstvo, također poznato kao Thalassotherapia Crikvenica

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Primorsko-goranske županije. Thalassotherapia Crikvenica je specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti respiratornih organa i lokomotornog sustava.

2 zahtjeva
Zdravstvena skrb - broj kreveta
Odgovor Thalassotherapia Crikvenica prema Miroslav Schlossberg dana .

Uspješan.

Poštovani, Ustanova raspolaže s kapacitetom od 290 kreveta, od čega je 120 kreveta ugovoreno s HZZO-om. Ne raspolažemo s krevetima za dnevnu bolnicu....
Kliničke studije u bolnici provedenima u 2014. godini
Odgovor Thalassotherapia Crikvenica prema David Tadis dana .

Ne posjeduju informacije

Poštovani, U Thalassotherapiji Crikvenica u 2014. godini nisu provođene kliničke studije. Za dodatne informacije stojimo na raspolaganju. S pošt...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?