Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatska pošta, Zagreb

Postovani,
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Ljubazno vas molim dostavu sadrzaja kolektivnog ugovora kojeg Hrvatska posta potpisuje sa svojim zaposlenicima. Trazi se aktualni (zadnji) kolektivni ugovor, bez ikakvih potpisa i pecata te bez osobnih podataka.

Molim dostavu trazenog na ovu elektronsku adresu kao najekonomicniji nacin odgovora.

Ukoliko je informacija vec javno objavljena tada vas molim dostavu linka gdje se nalazi objavljana ova informacija.

Hvala vam!

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
Gong, Vodnikova 4, Zagreb

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

10.5.2022 poslana Predstavka Povjereniku za informiranje:

Poštovani,
izjavljujem predstavku na rad tijela javne vlasti iz naslova.

Tijelo javne vlasti nije odgovorilo na zahtjev za pristup informacijama u propisanom roku čime je povrijedilo odredbe članka 20. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15). Predlažem Povjereniku za informiranje da u postupku po ovoj predstavci napravi inspekcijiski nadzor tijela javne vlasti.

Srdačan pozdrav

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

REPUBLIKA HRVATSKA
POVJERENIK ZA INFORMIRANJE
Ured Povjerenika

KLASA: 008-03/22-01/168
URBROJ: 401-01/07-22-04

Zagreb, 6. lipnja 2022.

PREDMET: Miroslav Schlossberg
- pravo na pristup informacijama - nadzor
- nadzor nad primjenom Zakona i postupanjem tijela javne vlasti
- obavijest o poduzetom, daje se

Poštovani,

Ured povjerenika za informiranje zaprimio je dana 10. svibnja 2022. godine na nadležno postupanje Vašu predstavku u kojoj se, između ostalog, navelo kako Hrvatska pošta d.d. (u daljnjem tekstu: HP) postupa protivno odredbama članka 23. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13. i 85/15, u daljnjem tekstu: Zakon).

Konkretno, naveli ste kako HP nije odlučila o Vašem zahtjevu kojim se od HP zatražila dostava sadržaja kolektivnog ugovora HP sa svojim zaposlenicima. Podnositelj je tražio aktualni (zadnji) kolektivni ugovor, bez ikakvih potpisa i pečata te bez osobnih podataka, kako je i navedeno na poveznici portala "imamopravoznati":

- https://imamopravoznati.org/request/kole...

Dopisom KLASA gornja HP je upozorena kako je potrebno odlučiti o zahtjevu podnositelja predstavke sukladno članku 23. Zakona te o poduzetom dostaviti izvješće s dokazima o postupanju u roku od 15 dana od dana zaprimanja tog akta.

Dopisom KLASA: UP/ll-008-03/22-01/168, od 1. lipnja 2022. godine, HP se, u bitnom, očitovala kako HP ne raspolaže aktualnom adresom podnositelja predstavke, pa putem Povjerenika za informiranje dostavlja informaciju kako je predmetni kolektivni ugovor HP objavljen na poveznici:

- https://www.sindikat-hsp.hr/kolektivni_u...

S obzirom na navedeno proizlazi da je Vaš zahtjev riješen, pa, shodno navedenom, nema mjesta daljnjem postupanju po Vašoj predstavci, a o poduzetom Vas u ovom predmetu obavješćujemo temeljem članka 59. stavka 5. Zakona.

Dodatno, HP se obavještava kako je, u svrhu zadovoljenja transparentnosti proaktivne objave informacija sukladno odredbama članka 10. Zakona, i na internetskim
stranicama HP potrebno objaviti poveznicu na predmetni kolektivni ugovor.

S poštovanjem,
Inspektor savjetnik povjerenika
Daniel Herak