Lokacijska i građevinska dozvola VE Ljubač-Knin

Zahtjev za pristup informacijama od Morena Čubelić za Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Odgovor na ovaj zahtjev jako kasni. Po zakonu, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb je trebao odgovoriti do (detalji). Možete ih požuriti tako da pošaljete požurnicu.

Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Lokacijske i Građevinske dozvole i eventualne izmjene i nadopune traženih dozvola za vjetroelektranu Ljubač (Knin).

S poštovanjem,

Morena Čubelić