Ministar turizma RH i Istarski župan propuštanjem omogućili nezakonitost i sukob interesa?

Danko Vojnovic je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo turizma, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Ovaj zahtjev je povučen od strane osobe koja ga je napravila. Objašnjenje može biti niže u dopisu.

Za: Ministarstvo turizma, Zagreb

Poštovani,
Trgovačko društvo Brijuni rivijera d.o.o. u vlasništvu je Republike Hrvatske (67%) i Županije istarske (33 %). Društvenim ugovorom od 06.veljače 2007. godine odredjeno je djelatnošću turizma i poslovima nekretnina. Ugovorom je odredjeno kako Skupština društva koju čine Gari Cappelli i Valter Flego imenuje i opoziva članove Nadzornoga odbora.
Dana 02.11.2017. godine Vlada Republike Hrvatske na 64. sjednici, predložila je Skupštini Brijuni rivijera d.o.o. imenovanje Barbare Mesić za članicu Nadzornoga odbora. Do kolovoza 2018. godine ista nije bila upisana u Registru trgovačkog suda:
1. Je li Barbara Mesić za rečeni period primala naknadu za (ne)članstvo u Nadzornom odboru? Ako da, koji iznos? Ako ne, preslik financijske kartice tvrtke na stavku isplata poimence za članove Nadzornog odbora.

Od dana 18.kolovoza 2018. godine Barbara Mesić, upisana je (rješenje od 16.08.2018.) kao član Nadzornoga odbora tvrtke, iz čega prozlazi kako su članovi Skupštine (ministar turizma i istarski župan) i donijeli formalnu odluku o tome nakon 10 mjeseci, te počinili propust dužne radnje zakonitog postupanja.
Naime, Barbara Mesić je državna službenica u Ministarstvu turizma RH što se potvrdjuje u pisanom obliku od 26.06.2018. godine pod Ur.brojem 529-01/8-18-3.
Propisima o državnim službenicima, kao i načelima spriječavanja sukoba interesa, jasno je odredjeno slijedeće:
"Državni službenik ne smije biti član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili druge pravne osobe, ako nad njim tijelo u kojem je zaposlen obavlja nadzor".

Kako iz narečenog nedvojbeno proizlazi da djelatnost (turizam) i većinski vlasnički udio poslodavca (67 %) kod koga je na radnom mjestu Glavne savjetnice Ministra turizma RH Cappellija, s rješenjem državne službenice u radnom odnosu gdja.Barbara Mesić, isto je inkopatibilno s imenovanjem u Nadzorni odbor trgovačkog društva Brijuni rivijera d.o.o.

2. Slijedom opisanoga, očekujem dostavu Odluke Skupštine radi proslijedjivanja Povjerenstvu o sukobu interesa na nadležni postupak.
Traženo pod 1. i 2. očekujem od Skupštine društva te upit putem sevisa " Imamo pravo znati" dostavljam na tijela u kojima su članovi Skupštine Cappelli i Flego dužnosnici.
S poštovanjem,

Danko Vojnovic

Za: Ministarstvo turizma, Zagreb
Obzirom kako je (nakon 10 mjeseci) izvrsen upis u Registar trgovackog suda i pravilno izvrseno imenovanje u Nadzorni odbor, drzim kako je ostvarena svrha moga upita temeljem cega - ODUSTAJEM od prava na pristup informacijama.
S poštovanjem,
Danko Vojnovic