Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike od 7. svibnja 2018.

Udruga BIOM je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Poštovani,

temeljem čl.5., st.1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim informaciju:

I.) Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: UP/I-351-03/18-04/287,
URBROJ: 517-06-2-18-5, od 07.05. 2018. godine.

Ukoliko niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete sa navedenom informacijom, dužni ste me u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Molimo da nam odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

S poštovanjem,

Udruga BIOM

Pristup Informacijama,

2 privitaka

Poštovani,

U privitku šaljemo dopis Službenice za informiranje.

S poštovanjem,

Marina Balaško Ivančić

prikazati citirane dijelove