Mjerenje radioaktivnosti

Zahtjev za pristup informacijama od Danijela Filipović za Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Poštovani,

s obzirom na najave u medijima (24h, Slobodna Dalmacija, jutarnji list, itd.) da je Nacionalni stožer Civilne zaštite počeo objavljivati izvješća o radioaktivnosti u Hrvatskoj, molim objašnjenje da li su dosad objavljivana izvješća o radioaktivnosti budući je na vašim stranicama navedeno da Sektor za radiološku i nuklearnu sigurnost Ravnateljstva civilne zaštite objavljuje rezultate praćenja stanja radioaktivnosti u okolišu u Republici Hrvatskoj te da rezultati laboratorijskih mjerenja provedenih na uzorcima zraka, tla, krutih i tekućih oborina, mora, rijeka, jezera, vode za piće, hrane, stočne hrane obuhvaćaju podatke za grad Zagreb razdoblje od 1985. godine, a za ostale dijelove Republike Hrvatske od 2000. godine do danas?
Koja je svrha spomenute najave u medijima? Da li je praćenje ionizirajućih zračenja, a time i radioaktivnosti pojačano na bilo koji način i zbog čega? Koliko su često objavljivana spomenuta izvješća do ožujka 2022.?

Sukladno točki 3.1. Procjene nuklearne i radiološke opasnosti za Republiku Hrvatsku, "Nuklearne elektrane Krško i Pakš predstavljaju petu kategoriju pripravnosti za izvanredni događaj za Republiku Hrvatsku. Ostale nuklearne elektrane u svijetu predstavljaju četvrtu kategoriju pripravnosti za izvanredni događaj. Poglavlje 2.3 obrađuje nuklearne elektrane koje se nalaze između 240 km i 300 km od granica Republike Hrvatske. Za nuklearne elektrane udaljenije od 300 km međunarodne preporuke [9] ne predlažu uspostavu zona pripravnosti.
U slučaju izvanrednog događaja u nuklearnoj elektrani koja nije Nuklearna elektrana Krško
ili Nuklearna elektrana Pakš, ne očekuje se da bi stanovništvo Republike Hrvatske moglo biti
ozračeno iznad godišnjih granica niti da bi moglo doći do ograničenja upotrebe proizvoda,
uključujući i poljoprivredne proizvode.
U slučaju prelaska radioaktivnog oblaka preko teritorija Republike Hrvatska, potrebno je
nadzirati kretanje oblaka i provesti mjerenja nakon prolaska kako bi se pokazalo da stvarno
nema potrebe za bilo kakvim mjerama."

Nadalje, temeljna područja u okviru nadležnosti radiološke i nuklearne sigurnosti, obuhvaćaju obavljanje sljedećih upravnih i stručnih poslova:
-praćenje stanja sigurnosti nuklearnih elektrana u regiji i provođenje procjene opasnosti od mogućih nuklearnih nesreća u njima, a osobito za Nuklearnu elektranu Krško u Sloveniji i Nuklearnu elektranu Paks u Mađarskoj
-suradnja s međunarodnim organizacijama i domaćim organizacijama i društvima s područja radiološke i nuklearne sigurnosti
-obavješćivanje sredstva javnog informiranja, nadležna tijela, organizacije, udruge i međunarodne institucije o izvanrednim događajima vezanim uz izvore ionizirajućeg zračenja

S obzirom na navedeno, a vezano uz najavu objavljivanja Izvješća o radioaktivnosti u Hrvatskoj, molim pojašnjenje da li je bilo ikakvih izvanrednih događaja vezanih uz izvore ionizirajućeg zračenja? Ukoliko nije bilo izvanrednih događaja, postoje li novi rizici vezani uz Nuklearnu elektranu Krško u Sloveniji i Nuklearnu elektranu Paks u Mađarskoj?

Dodatno, molim izvješće o količini jodne profilakse (tableta kalijevog jodida) u robnim rezervama zaključno sa 1.veljače 2022. te kolike su količine joda naručene nakon toga.
Molim informaciju jesu li stanovnicima Hrvatske (prvenstveno Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije) koji su u neposrednoj opasnosti od NE Krško i NE Paks ikada dijeljene tablete kalijevog jodida za prevenciju kao što je to učinila Slovenija za stanovnike u radijusu 10km od NE Krško?

S poštovanjem,
Danijela Filipović

Prilozi:
Primjer najave: https://www.24sata.hr/news/nacionalni-st...
https://slobodnadalmacija.hr/vijesti/hrv...
https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska...

Informiranje, Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

2 privitaka

Poštovana,

 

u privitku Vam dostavljamo dopis od 29.03.2022. godine.

 

S poštovanjem,

 

[1]cid:[email protected]

 

e-mail:   [2][e-mail adresa]  

Ulica grada Vukovara 33, Zagreb, HR 10000

[3]www.mup.hr

 

------------------------------------------------------------------------

Šalje: Danijela Filipović
<[4][ZPPI #8871 email]>
Poslano: 28. ožujka 2022. 19:24
Prima: Pitanja MUP
Predmet: Zahtjev za pristup informacijama - Mjerenje radioaktivnosti

 

Poštovani,

s obzirom na najave u medijima (24h, Slobodna Dalmacija, jutarnji list,
itd.) da je Nacionalni stožer Civilne zaštite počeo objavljivati izvješća
o radioaktivnosti u Hrvatskoj, molim objašnjenje da li su dosad
objavljivana izvješća o radioaktivnosti budući je na vašim stranicama
navedeno da Sektor za radiološku i nuklearnu sigurnost Ravnateljstva
civilne zaštite objavljuje rezultate praćenja stanja radioaktivnosti u
okolišu u Republici Hrvatskoj te da rezultati laboratorijskih mjerenja
provedenih na uzorcima zraka, tla, krutih i tekućih oborina, mora, rijeka,
jezera, vode za piće, hrane, stočne hrane obuhvaćaju podatke za grad
Zagreb razdoblje od 1985. godine, a za ostale dijelove Republike Hrvatske
od 2000. godine do danas?

Koja je svrha spomenute najave u medijima? Da li je praćenje ionizirajućih
zračenja, a time i radioaktivnosti pojačano na bilo koji način i zbog
čega?  Koliko su često objavljivana spomenuta izvješća do ožujka 2022.?

Sukladno točki 3.1. Procjene nuklearne i radiološke opasnosti za Republiku
Hrvatsku, "Nuklearne elektrane Krško i Pakš predstavljaju petu kategoriju
pripravnosti za izvanredni događaj za Republiku Hrvatsku. Ostale nuklearne
elektrane u svijetu predstavljaju četvrtu kategoriju pripravnosti za
izvanredni događaj. Poglavlje 2.3 obrađuje nuklearne elektrane koje se
nalaze između 240 km i 300 km od granica Republike Hrvatske. Za nuklearne
elektrane udaljenije od 300 km međunarodne preporuke [9] ne predlažu
uspostavu zona pripravnosti.

U slučaju izvanrednog događaja u nuklearnoj elektrani koja nije Nuklearna
elektrana Krško

ili Nuklearna elektrana Pakš, ne očekuje se da bi stanovništvo Republike
Hrvatske moglo biti

ozračeno iznad godišnjih granica niti da bi moglo doći do ograničenja
upotrebe proizvoda,

uključujući i poljoprivredne proizvode.

U slučaju prelaska radioaktivnog oblaka preko teritorija Republike
Hrvatska, potrebno je

nadzirati kretanje oblaka i provesti mjerenja nakon prolaska kako bi se
pokazalo da stvarno

nema potrebe za bilo kakvim mjerama."

Nadalje, temeljna područja u okviru nadležnosti radiološke i nuklearne
sigurnosti, obuhvaćaju obavljanje sljedećih upravnih i stručnih poslova:

-praćenje stanja sigurnosti nuklearnih elektrana u regiji i provođenje
procjene opasnosti od mogućih nuklearnih nesreća u njima, a osobito za
Nuklearnu elektranu Krško u Sloveniji i Nuklearnu elektranu Paks u
Mađarskoj

-suradnja s međunarodnim organizacijama i domaćim organizacijama i
društvima s područja radiološke i nuklearne sigurnosti

-obavješćivanje sredstva javnog informiranja, nadležna tijela,
organizacije, udruge i međunarodne institucije o izvanrednim događajima
vezanim uz izvore ionizirajućeg zračenja

S obzirom na navedeno, a vezano uz najavu objavljivanja Izvješća o
radioaktivnosti u Hrvatskoj, molim pojašnjenje da li je bilo ikakvih
izvanrednih događaja vezanih uz izvore ionizirajućeg zračenja? Ukoliko
nije bilo izvanrednih događaja, postoje li novi rizici vezani uz Nuklearnu
elektranu Krško u Sloveniji i Nuklearnu elektranu Paks u Mađarskoj?

Dodatno, molim izvješće o količini jodne profilakse (tableta kalijevog
jodida) u robnim rezervama zaključno sa 1.veljače 2022. te kolike su
količine joda naručene nakon toga.

Molim informaciju jesu li stanovnicima Hrvatske (prvenstveno
Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije) koji su u neposrednoj opasnosti
od NE Krško i NE Paks ikada dijeljene tablete kalijevog jodida za
prevenciju kao što je to učinila Slovenija za stanovnike u radijusu 10km
od NE Krško?

S poštovanjem,

Danijela Filipović

Prilozi:

Primjer najave:
[5]https://www.24sata.hr/news/nacionalni-st...

[6]https://slobodnadalmacija.hr/vijesti/hrv...

[7]https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska...

-------------------------------------------------------------------

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:

[8][ZPPI #8871 email]

Je li [9][MUP e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve
za Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb? Ako da, molimo kontaktirajte
nas koristeći ovaj obrazac:

[10]https://imamopravoznati.org/change_reque...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljeni na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih
prava:

[11]https://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije upute o sigurnom rukovanju podacima pročitajte najnovije
savjete Povjerenika za informiranje:

[12]https://imamopravoznati.org/help/ico-gui...

Molimo vas imajte na umu da će u nekim slučajevima objavljivanje zahtjeva
i odgovora biti odgođeno.

Ukoliko vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova
usluga korisna, molimo vas da na stranici s podacima o pravu na pristup
informacijama vaše organizacije postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. mailto:[e-mail adresa]
3. http://www.mup.hr/
4. mailto:[ZPPI #8871 email]
5. https://www.24sata.hr/news/nacionalni-st...
6. https://slobodnadalmacija.hr/vijesti/hrv...
7. https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska...
8. mailto:[ZPPI #8871 email]
9. mailto:[MUP e-mail za zahtjeve]
10. https://imamopravoznati.org/change_reque...
11. https://imamopravoznati.org/help/officers
12. https://imamopravoznati.org/help/ico-gui...

2 privitaka

Poštovana,

vezano uz vaš podnesak iz privitka, u nastavku dostavljamo pojašnjenja i
odgovore.

U Republici Hrvatskoj je za praćenje radioaktivnosti u okolišu zaduženo
Ravnateljstvo civilne zaštite u Ministarstvu unutarnjih poslova. Praćenje
radioaktivnosti u okolišu uređeno je s nekoliko pravnih akata:

•          Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN, broj 141/13,
39/15, 130/17 i 118/18)

•          Pravilnik o praćenju stanja radioaktivnosti u okolišu (NN
40/18)

•          Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17,
115/18)

•          Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu
vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe
(NN 125/17).

Mjerenje radioaktivnosti u okolišu provodi se na godišnjoj razini i to na
uzorcima zraka, tla, krutih i tekućih oborina, mora, rijeka, jezera, vodi
za piće, kišnici, bio indikatorskim organizmima, hrani te hrani za
životinje. Na temelju provedenih mjerenja izrađuju se Izvješća o praćenju
stanja radioaktivnosti u okolišu u Republici Hrvatskoj i to jednom
godišnje za prethodnu godinu. Rezultati tih mjerenja se objavljuju na
mrežnim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite:
[1]https://civilna-zastita.gov.hr/radiolosk...
. Za sada su objavljena izvješća za 2019. i 2020. godinu.

 

U Republici Hrvatskoj praćenje radioaktivnosti u okolišu, u gotovo realnom
vremenu, osigurano je i putem Sustava Pravodobnog Upozoravanja na
Nuklearnu Nesreću (SPUNN sustav), koji je pod nadzorom Ministarstva
unutarnjih poslova. SPUNN sustav je važna komponenta nacionalnog sustava
pripravnosti za nuklearnu nesreću. Sastoji se od 33 mjerne postaje koje su
raspoređene po čitavom teritoriju Republike Hrvatske te centralne jedinice
u kojoj se rezultati mjerenja prikupljaju, analiziraju i pohranjuju. Svaka
postaja kontinuirano mjeri brzinu doze gama zračenja. Na dvije postaje
dodatno se prati koncentracija aktivnosti radionuklida u atmosferi te
vrijednosti meteoroloških parametara. Podaci iz SPUNN sustava su
svakodnevno dostupni i na raspolaganju su i međunarodnim sustavima za
razmjenu podataka kao što je sustav Europske unije, European Radioactivity
Data Exchange Platform (EURDEP) koji je platforma za razmjenu podatka iz
nacionalnih sustava svih zemalja članica EU. EURDEP sustav je dostupan
javno na linku: [2]https://remap.jrc.ec.europa.eu/.

 

Što se tiče pitanja o jodnoj profilaksi, naglašavamo kako je Procjenom
nuklearne i radiološke opasnosti za RH jasno definirana potreba primjene
svake od mjera zaštite, uključujući i profilaksu stabilnim jodom. Planom
pripravnosti i odgovora RH na radiološki ili nuklearni izvanredni događaj,
koji je Vlada Republike Hrvatske prihvatila 18. veljače 2022. godine,
predviđena je primjena profilakse stabilnim jodom do 20 km od Nuklearne
elektrane Krško. Također, u slučaju najave uplovljavanja stranog
nuklearnog broda ili podmornice u hrvatsko teritorijalno more i unutarnje
morske vode, određuju se zone za primjenu mjera zaštite, uključujući i
primjenu profilakse stabilnim jodom. Polumjeri zona određuju se na temelju
proračuna za svaki pojedini brod i podmornicu. Izvan gore navedenih zona,
profilaksa stabilnim jodom primjenjuje se samo na temelju dodatnih
proračuna i mjerenja unutar žute zone, tj. maksimalno do 100 km. Sukladno
odredbama članka 31. stavka 6. Uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg
zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja (NN 24/18, 70/20,
114/21), Ministarstvo zdravstva određuje način primjene profilakse
stabilnim jodom i osigurava potrebne količine preparata za profilaksu
stabilnim jodom. U skladu s Planom pripravnosti i odgovora Republike
Hrvatske na radiološki ili nuklearni izvanredni događaj, Ministarstvo
zdravstva obvezuje se provesti predistribuciju pripravaka stabilnog joda u
roku 3 mjeseca od dana donošenja Plana.

 

Od 2018. godine, kada je izrađena Procjena nuklearne i radiološke
opasnosti za RH, nije došlo do bitnijih promjena s obzirom na izvore
izvanrednog događaja uključujući i Nuklearne elektrane Krško i Nuklearne
elektrane Pakš, kao petu kategoriju pripravnosti na izvanredni događaj.
Spomenuta Procjena, kao i svi drugi pozitivni propisi u području
radiološke ili nuklearne sigurnosti, uključujući i Plan pripravnosti i
odgovora RH na radiološki i nuklearni izvanredni događaj, u potpunosti su
usklađeni sa svim preporukama i zahtjevima Međunarodne agencije za atomsku
energiju UN-a kao i zahtjevima Europske komisije.

 

 

S poštovanjem,

 

Ured Ravnateljstva civilne zaštite

 

 

[3]cid:[email protected] MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE

URED RAVNATELJSTVA

Tel:           + 385 (0)1 3650 085

Fax:         + 385 (0)1 3788 599

E-mail:     
[4][e-mail adresa]

Adresa:     Nehajska 5, 10 000
Zagreb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. https://civilna-zastita.gov.hr/radiolosk...
2. https://remap.jrc.ec.europa.eu/
4. mailto:[e-mail adresa]