Nadopuna i objava registara odgojno-obrazovnih ustanova

Zahtjev za pristup informacijama od Denis Vlašiček za Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Čeka se da Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb odgovori na požurnicu za rješavanje ovog zahtjeva. Po zakonu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb je trebao odgovoriti do (detalji)

Poštovani,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, molim Vas da na svojem portalu (mzo.gov.hr) te na portalu Otvorenih podataka (data.gov.hr) nadopunite ili stavite na raspolaganje podatke o:
- dječjim vrtićima
- osnovnim školama
- srednjim školama
- umjetničkim školama
- visokim učilištima
- znanstvenim ustanovama
u Republici Hrvatskoj.

Konkretno:

(1) Dječji vrtići

(1.1) Poveznica na podatke o dječjim vrtićima na Portalu otvorenih podataka (http://data.gov.hr/dataset/djecji-vrtici) ne vodi na stranicu s podacima. Molim Vas da stavite ispravnu poveznicu na Portal otvorenih podataka.
(1.2) Podaci dostupni na Vašem portalu (http://mzos.hr/dbApp/pregled.aspx?appNam...) nisu jednaki podacima dostupnima u pripadajućoj XLSX datoteci (http://mzos.hr/dbApp/DownloadExcel.ashx?...). Primjerice, u XLSX datoteci nedostaje podatak o osnivaču dječjeg vrtića. Molim Vas da podatke u XLSX datoteci učinite jednakima onima dostupnima putem web sučelja.
(1.3) Molim da uz XLSX datoteku na raspolaganje stavite i datoteku u nekom otvorenom formatu (poput CSV ili JSON formata).
(1.4) Molim da bazu podataka nadopunite drugim relevantnim informacijama o dotičnim ustanovama, poput imena i prezimena rukovodeće osobe, i web adrese ustanove.

(2) Osnovne škole

(2.1) Poveznica na podatke o osnovnim školama na Portalu otvorenih podataka (http://data.gov.hr/dataset/osnovne-skole) ne vodi na stranicu s podacima. Molim Vas da stavite ispravnu poveznicu na Portal otvorenih podataka.
(2.2) Podaci dostupni na Vašem portalu (http://mzos.hr/dbApp/pregled.aspx?appNam...) nisu jednaki podacima dostupnima u pripadajućoj XLSX datoteci (http://mzos.hr/dbApp/DownloadExcel.ashx?...). Primjerice, u XLSX datoteci nedostaje podatak o podšifri osnovne škole. Molim vas da podatke u XLSX datoteci učinite jednakima onima dostupnima putem web sučelja.
(2.3) Molim da uz XLSX datoteku na raspolaganje stavite i datoteku u nekom otvorenom formatu (poput CSV ili JSON formata).
(2.4) Molim da bazu podataka nadopunite drugim relevantnim informacijama o dotičnim ustanovama; primjerice, za neke škole nedostaje podatak o web adresi ustanove.

(3) Srednje škole

(3.1) Poveznica na podatke o srednjim školama na Portalu otvorenih podataka (http://data.gov.hr/dataset/srednje-skole) ne vodi na stranicu s podacima. Molim Vas da stavite ispravnu poveznicu na Portal otvorenih podataka.
(3.2) Molim da uz XLSX datoteku na raspolaganje stavite i datoteku u nekom otvorenom formatu (poput CSV ili JSON formata).
(3.3) Molim da bazu podataka nadopunite drugim relevantnim informacijama o dotičnim ustanovama; primjerice, za neke škole nedostaje podatak o web adresi ustanove.

(4) Umjetničke škole

(4.1) Datoteka nije dostupna na Portalu otvorenih podataka (data.gov.hr). Molim Vas da stavite datoteku na Portal otvorenih podataka.
(4.2) Molim da uz XLSX datoteku na raspolaganje stavite i datoteku u nekom otvorenom formatu (poput CSV ili JSON formata).
(4.3) Molim da bazu podataka nadopunite drugim relevantnim informacijama o dotičnim ustanovama; primjerice, za neke škole nedostaje podatak o web adresi ustanove.

(5) Visoka učilišta

(5.1) Poveznica na podatke o ustanovama iz sustava visokog obrazovanja na Portalu otvorenih podataka (http://data.gov.hr/dataset/ustanove-iz-s...) ne vodi na stranicu s podacima. Molim Vas da stavite ispravnu poveznicu na Portal otvorenih podataka.
(5.2) Molim da uz XLSX datoteku na raspolaganje stavite i datoteku u nekom otvorenom formatu (poput CSV ili JSON formata).

(6) Znanstvene ustanove

(6.1) Poveznica na podatke o ustanovama iz sustava visokog obrazovanja na Portalu otvorenih podataka (http://data.gov.hr/dataset/ustanove-iz-s...) ne vodi na stranicu s podacima. Molim Vas da stavite ispravnu poveznicu na Portal otvorenih podataka.
(6.2) Molim da uz XLSX datoteku na raspolaganje stavite i datoteku u nekom otvorenom formatu (poput CSV ili JSON formata).

S poštovanjem,

Denis Vlašiček

Poštovani,

molim Vas, potvrdite primitak mog zahtjeva poslanog 8. listopada 2021.

Denis Vlašiček