Za: Općina Drenovci

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Natječaj te sve pristigle ponude na natječaj i odluku o odabiru tvrtke za nasipanje poljskih puteva kamenom za 2019. i 2020. godinu.

S poštovanjem,
Matej Jerković

Stjepan Drenovci, Općina Drenovci

Poštovani,
budući da Općina Drenovci u 2019. i 2020. godini nije imala predviđenu
nabavu sa nazivom "nasipanje poljskih puteva kamenom u 2019. i 2020.
godini" molimo Vas da sukladno članku 20. stavak 2. Zakona o pravu na
pristup informacija u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za
ispravak Vašeg zahtjeva od 9. ožujka 2021. godine izvršite ispravak na
način da točno utvrdite na koju se nabavu odnose traženi podaci, koje su
sadržane u Planu nabave Općine Drenovci u 2019. i 2020. godini, ili da na
drugi način utvrdite traženu informaciju kojom ovo tijelo sa sigurnošću
može utvrditi o kojoj se informaciji radi.
Opreza radi, napominjemo Vam da se ne smatra zahtjevom za pristup
informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta sukladno članku
18. Zakona o pravu na pristup informacijama.
S poštovanjem,
Stjepan Abramović, dipl. pr., službenik za informiranje
uto, 9. ožu 2021. u 11:20 Matej Jerković
<[1][ZPPI #8121 email]> napisao je:

Za: Općina Drenovci

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u
elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće
informacije:

Natječaj te sve pristigle ponude na natječaj i odluku o odabiru tvrtke
za nasipanje poljskih puteva kamenom za 2019. i 2020. godinu.

S poštovanjem,
Matej Jerković

-------------------------------------------------------------------

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:
[2][ZPPI #8121 email]

Je li [3][Općina Drenovci e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Općina Drenovci? Ako da, molimo kontaktirajte
nas koristeći ovaj obrazac:
[4]http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih
prava:
[5]http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije upute o sigurnom rukovanju podacima pročitajte najnovije
savjete Povjerenika za informiranje:
[6]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova
usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti
posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]
2. mailto:[e-mail adresa]
3. mailto:[Općina Drenovci e-mail za zahtjeve]
4. http://imamopravoznati.org/change_reques...
5. http://imamopravoznati.org/help/officers
6. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Za: Stjepan Drenovci

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Poštovani,

Temeljem uvida u službeni vjesnik broj 07. iz 2020. godine u Izvješću o izvršenju Programa mjera za održavanje i uređenje komunalne infrastrukture navedena je stavka "nabavka i prijevoz kamena", a u dokumentu naziva "II.Izmjene i dopune proračuna općine Drenovci za 2020. godinu" navedena je stavka pod oznakom 03A1004 "Kamen i prijevoz za ner. ceste" te povodom toga zahtjevam dokumente iz prethodnog upita.

S poštovanjem,

Matej Jerković

Stjepan Drenovci, Općina Drenovci

Poštovani,
sukladno Vašem zahtjevu od 9. ožujka 2021. godine, kao i ispravku zahtjeva
od 14. ožujka 2021. godine, u ostavljenom zakonskom roku izvješćujem Vas
kako slijedi:
1. ispravkom Vašeg zahtjeva od 14. ožujka 2021. godine utvrđeno je
traženje informacija o nabavi i prijevozu kamena za potrebe Općine
Drenovci u 2019. i 2020. godini.
2. Vašim zahtjevom od 12. ožujka 2021. godine tražena je dostava natječaja
i svih pristiglih ponuda na natječaj i odluka o odabiru tvrtke.
3. Budući da je zahtjevom tražen uvid u cjelokupni spis predmeta (osim
zapisnika o analizi ponuda i ugovora) smatramo da je isto suprotno članku
18. Zakona o pravu na pristup informacijama te da se ne smatra zahtjevom
za pristup informacijama uvid u cjelokupni spis predmeta.
4. Također Vas izvješćujemo da je rješenjem Povjerenice za informiranje od
29. prosinca 2017. godine utvrđeno da  neizabrane ponude ponuditelja ne
predstavljaju informaciju od javnog interesa jer u istom slučaju nije
došlo do raspolaganja javnim sredstvima, i iz istih razloga nismo u
mogućnosti i obvezi dostaviti tražene podatke za neizabrane ponude.
5. Bez obzira ne sve gore iznijeto, izvješćujem Vas da je Općina Drenovci
u 2018. godini provela postupak nabave - nabava i prijevoza kamena za
2018. i 2019. godinu te je u postupku odabran najpovoljniji ponuditelj,
društvo Jet - Set d. o. o. Vrbanja, uz cijenu nabave i prijevoza kamena
fco Općina Drenovci, kamen granulacije 0 - 60 mm 149,00 kuna za m3, , bez
PDV - a, a kamen granulacije 16- 32 mm 149,00 kuna za m3, bez PDV - a.
U 2020. godini proveden je postupak nabave - nabava i prijevoza kamena za
2020. godinu, te je izabran najpovoljniji ponuditelj, društvo Cestorad d.
d. Vinkovci, uz cijenu nabave i prijevoza kamena fco Općina Drenovci,
kamen granulacije 0-60 mm 128,26 kuna za m3, bez PDV - a, i kamena
granulacije 16 - 32 mm 143,28 kn/m3, bez PDV - a.
6. Tražena dokumentacija iz predmeta, prema našem mišljenju, sadržava dio
podataka koji se odnosi na zaštitu osobnih podataka, te istu nismo u
mogućnosti dostaviti, ali se uvid u traženu dokumentaciju može dobiti na
uvid svaki radni dan od 7,00 do 15,00 sati, uz prethodnu najavu kod
službenika za informiranje putem kontakt podataka objavljenih na mrežnoj
stranici Općine Drenovci.
S poštovanjem,
Stjepan Abramović, službenik za informiranje
uto, 16. ožu 2021. u 20:45 Matej Jerković
<[1][ZPPI #8121 email]> napisao je:

Za: Stjepan Drenovci

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u
elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće
informacije:

Poštovani,

Temeljem uvida u službeni vjesnik broj 07. iz 2020. godine u Izvješću o
izvršenju Programa mjera za održavanje i uređenje komunalne
infrastrukture navedena je stavka "nabavka i prijevoz kamena", a u
dokumentu naziva "II.Izmjene i dopune proračuna općine Drenovci za 2020.
godinu" navedena je stavka pod oznakom 03A1004 "Kamen i prijevoz za ner.
ceste" te povodom toga zahtjevam dokumente iz prethodnog upita.

S poštovanjem,

Matej Jerković

prikazati citirane dijelove