Naslovna strana Ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika sklopljenih sa Ina d.d. i sa Vermilion Zagreb Exploration

Gđa. Šimić je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Agencija za ugljikovodike, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Agencija za ugljikovodike, Zagreb

Molim dostaviti stranicu koja sadrži naslov Ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika sklopljenog između Vlade Republike Hrvatske i kompanije Ina d.o.o. ,kojim se uređuju odnosi nastali davanjem dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na području bloka DR-02.

Molim dostaviti stranicu koja sadrži naslov Ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika sklopljenog između Vlade Republike Hrvatske i kompanije Vermilion. ,kojim se uređuju odnosi nastali davanjem dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na području blokova DR-04, SA-08, SA-09, SA-10.

S poštovanjem,

Gđa. Šimić

Zeljka Rukavina, Agencija za ugljikovodike, Zagreb

7 privitaka

Poštovana,

 

u privitku maila dostavljamo traženo.

 

S poštovanjem,

 

Željka Rukavina

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE

AGENCIJA ZA UGLJIKOVODIKE

Miramarska 24, 10 000 Zagreb

tel: +385(0)1 6431 920

fax: +385(0)1 6431 925

e-mail: [1][Agencija za ugljikovodike, Zagreb e-mail za zahtjeve]

web: [2]www.azu.hr

 

[3]Logo potpis

 

Please consider the environment before printing.

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Ova elektronička poruka i njeni prilozi
mogu sadržavati povlaštene i/ili povjerljive informacije. Molimo Vas da
poruku ne čitate ako niste njen naznačeni primatelj. Ako ste ovu poruku
primili greškom, molimo Vas da o tome obavijestite pošiljatelja i da
izvornu poruku i njene privitke uništite bez čitanja ili bilo kakvog
pohranjivanja. Bilo kakvo prenošenje, kopiranje ili distribucija
informacija sadržanih u poruci trećim osobama je zabranjeno i može biti
zakonski kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su
autorovi i ne predstavljaju nužno stavove Agencije za ugljikovodike.
Agencija za ugljikovodike ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu
štetu nastalu primitkom ove poruke i priloga sadržanih u poruci.

 

References

Visible links
1. mailto:[Agencija za ugljikovodike, Zagreb e-mail za zahtjeve]
2. http://www.azu.hr/
3. http://www.azu.hr/