Za: Općina Drenovci

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Javni natječaj te sve pristigle ponude i ugovor koji je sklopljen za izgradnju parkirališta u Posavskim Podgajcima pored Doma kulture.

S poštovanjem,
Matej Jerković

Stjepan Drenovci, Općina Drenovci

Poštovani,
sukladno članku 20. stavak 2.  Zakonu o pravu na pristup informacijama
molimo Vas da u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak
Vašega  zahtjeva od 8. ožujka 2021. godine izvršite ispravak na način da
točno utvrdite na koji javni natječaj se odnose traženi podaci o
pristiglim ponudama i ugovor sklopljen za izgradnju parkirališta u
Posavskim Podgajcima pored Doma kulture (oznake predmeta nabave kao i
godina provođenja postupka).
S poštovanjem,
Stjepan Abramović, službenik za informiranje
pon, 8. ožu 2021. u 09:35 Matej Jerković
<[1][ZPPI #8118 email]> napisao je:

Za: Općina Drenovci

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u
elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće
informacije:

Javni natječaj te sve pristigle ponude i ugovor koji je sklopljen za
izgradnju parkirališta u Posavskim Podgajcima pored Doma kulture.

S poštovanjem,
Matej Jerković

-------------------------------------------------------------------

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:
[2][ZPPI #8118 email]

Je li [3][Općina Drenovci e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Općina Drenovci? Ako da, molimo kontaktirajte
nas koristeći ovaj obrazac:
[4]http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih
prava:
[5]http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije upute o sigurnom rukovanju podacima pročitajte najnovije
savjete Povjerenika za informiranje:
[6]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova
usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti
posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]
2. mailto:[e-mail adresa]
3. mailto:[Općina Drenovci e-mail za zahtjeve]
4. http://imamopravoznati.org/change_reques...
5. http://imamopravoznati.org/help/officers
6. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Za: Stjepan Drenovci

Poštovani,

radi se o javnoj nabavi oznake/broj 2021/S 0F3-0005481, datum i vrijeme dostave ponuda je bilo 13.11.2020. 10:00 sati.

S poštovanjem,
Matej Jerković

Stjepan Drenovci, Općina Drenovci

Poštovani,
sukladno Vašem traženju odnosno dopisu od 8. ožujka 2021. godine i
ispravku zahtjeva od 8. ožujka 2021. godine izvješćujem Vas o slijedećem:
1. ispravkom Vašeg zahtjeva od 8. ožujka 2021. godine pogrešno je utvrđena
oznaka javne nabave ali smatramo da tražite informaciju za predmet nabave
- Izgradnja ceste i parkirališta u Posavskim Podgajcima kod Doma kulture,
evidencijski broj nabave: EMV-5/2020, s brojem objave iz Elektroničkog
oglasnika javne nabave RH: 2020/S OF2-0037391.
2. Vašim zahtjevom traženo je dostava sljedeće informacije: javni
natječaj, sve pristigle ponude i ugovor koji je sklopljen za predmetnu
nabavu.
3. Budući da je zahtjevom tražen gotovo cjelokupni uvid u spis predmeta
nabave (osim zapisnika o javnom otvaranju i analizi ponuda i odluke o
odabiru) smatramo da je isto suprotno članku 18. Zakona o pravu na pristup
informacijama te da se ne smatra zahtjevom za pristup informacijama
traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih
za ostvarivanje ili izvršavanja obveza i sl.
4. Opreza radi, napominjemo da je rješenjem Povjerenice za informiranje od
29. 12. 2017. godine, KLASA: UP/II-008-07/16-01/321, URBROJ:
401-01/04-17-9, između ostalog utvrđeno, da ostale, neizabrane ponude
ponuditelja, ne predstavljaju informaciju od javnog interesa jer u istom
slučaju nije došlo do raspolaganja javnim sredstvima.
5. Bez obzira na sve gore navedeno izvješćujem Vas da je Općina Drenovci
za navedeni predmet javne nabave 7. siječnja 2021. godine sklopila ugovor
o izvođenju radova - EMV-5/2020, s društvom Djelatnik d. o. o. Vinkovci,
Privlačka 26, i da je ugovoren iznos od 561.532,04 kune, bez poreza na
dodanu vrijednost, za navedene radove, s rokom izvođenja radova od 90 dana
od dana uvođenja u posao.
6. Sva dokumentacija vezana za navedenu javnu nabavu objavljena je i
dostupna u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
7. Općina Drenovci nije u mogućnosti dostaviti navedeni ugovor i ponudu
društva Djelatnik d. o. o. Vinkovci za traženi predmet nabave jer, prema
našem mišljenju, sadržava dio podataka koji se odnosi na zaštitu osobnih
podataka ali se uvid u istu dokumentaciju može dobiti u Općini Drenovci
svaki radni dan od 7,00 do 15,00 sati, uz prethodnu najavu kod službenika
za informiranje putem kontakt podataka objavljenih na mrežnoj stranici
Općine Drenovci.
S poštovanjem,
Stjepan Abramović, službenik za informiranje
pon, 8. ožu 2021. u 12:27 Stjepan Drenovci
<[1][Općina Drenovci e-mail za zahtjeve]> napisao je:

prikazati citirane dijelove