Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (OPUO) za TS Vodolež i dalekovod od TS Vodolež do spoja s TS Prhovo na području Općine Primošten

Zahtjev za pristup informacijama od Igla Bola za Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb
Poštovani,
molim da mi se dostavi Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (OPUO) za TS Vodolež i dalekovod od TS Vodolež do spoja s TS Prhovo na području Općine Primošten.
Hvala i lijepi pozdrav

S poštovanjem,

Ivana Bolanča

Pristup Informacijama, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

Poštovana,

vezano za Vaš zahtjev za pristup informacijama zaprimljen dana 17. siječnja 2023. godine obavještavamo Vas da se sukladno članku 22. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15 i 69/22), produžuje rok za ostvarivanje prava na pristup informacijama za 15 dana.

S poštovanjem,

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Samostalni sektor za pravne poslove
Služba za pravne i normativne poslove
Snježana Madronić, dipl.iur. 
Viša upravna savjetnica
tel: +385 1 3717 160
fax:+385 1 3717 149
e-mail: [e-mail adresa]
Radnička cesta 80/22
10000 Zagreb

prikazati citirane dijelove

Pristup Informacijama, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

Poštovana gđo Bolanča,

temeljem članka 17. stavka 1. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13, 85/15 i 69/22), a nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama koji je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja zaprimilo 17. siječnja 2023. ovim putem Vas obavještavam da ovo Ministarstvo nije zaprimilo zahtjev za provođenjem OPUO postupka za TS Vodolež i dalekovod od TS Vodolež do spoja s TS Prhovo na području Općine Primošten.

S poštovanjem, Snježana Madronić

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Samostalni sektor za pravne poslove
Služba za pravne i normativne poslove
Snježana Madronić, dipl.iur. 
Viša upravna savjetnica
tel: +385 1 3717 160
fax:+385 1 3717 149
e-mail: [e-mail adresa]
Radnička cesta 80/22
10000 Zagreb

prikazati citirane dijelove