Odgovor Gradskog ureda za mjesnu samoupravu vezano uz park na Trnjanskoj Savici

Pisani zahtjev podnositelja Suzana Dobrić Žaja za Grad Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Suzana Dobrić Žaja

Za: Grad Zagreb

Molim Vas da mi pošaljete odgovor Gradskog ureda za mjesnu
samoupravu klasa 026-01/17-001/941.

Sukladno čl. 17. st. 2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš
odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste
zaprimili moj zahtjev. Molim Vas da moje osobne podatke (npr. kućna
adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem
sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

S poštovanjem,

Suzana Dobrić Žaja

Spojite s ovim

Suzana Dobrić Žaja - komentar ()

Osobni podaci poslani s privatnog maila.

Link to this

Administratorica Sonja - komentar ()

U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom slučaju možete podnijeti žalbu Povjereniku za informiranje.

Kako bismo vam olakšali, kreirali smo online obrazac za pisanje žalbe u slučaju šutnje administracije na http://legal.imamopravoznati.org/ppi_zal...

Obrazac na gore navedenom linku ispunite u internetskom pregledniku, pritisnite tipku za printanje, ispišite na papir te prije slanja na navedenu adresu vlastoručno potpišite žalbu i priložite korespodenciju s ove stranice.

Korespodenciju preuzmite klikom na link "Preuzmite svu korespondenciju u zip datoteci" ispod ovog zahtjeva.

Želimo vam uspješno rješavanje vašeg zahtjeva!

Link to this

Od: Ana Gojanović-Rakić
Grad Zagreb


Attachment PPI 234.pdf
431K Download View as HTML


Poštovana gospođo Dobrić Žaja,

temeljem članka 23. stavka 1. točke 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15) u privitku Vam dostavljam zahtjevom traženu informaciju.

S poštovanjem,

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Suzana Dobrić Žaja - komentar ()

Zahtjev je poslan 6. lipnja 2017. godine. Ured gradonačelnika ranije je već zaprimio sličan zahtjev od strane druge osobe, te je Gradski ured za mjesnu samoupravu dana 11. svibnja dostavio traženu informaciju u Ured gradonačelnika. Odgovor Ureda gradonačelnika na moj zahtjev stigao je 29. lipnja sa zakašnjenjem od 8 dana od propisanog roka. Iz kronologije događaja se vidi da je kašnjenje bilo posve nepotrebno jer je traženi dokument u trenutku kada je moj zahtjev poslan već bio u Uredu gradonačelnika. Ovo posebno napominjem jer Ured gradonačelnika redovito kasni s odgovorima na zahtjeve ili ih dostavlja neporedno prije isteka zakonski propisanih rokova.

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Zagreb može: