Za: Vlada Republike Hrvatske, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Odluka Vlade Republike Hrvatske o visini naknade članovima vijeća, povjerenstava, savjeta, radnih skupina i drugih sličnih tijela (KLASA: 120-02/11-01/04, URBROJ: 5030120-11-1) od 5. svibnja 2011. izglasana na 126.-oj sjednici Vlade RH iz 2011. godine te Odluka o izmjenama i dopunama Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade članovima vijeća, povjerenstava, savjeta, radnih skupina i drugih sličnih tijela (KLASA: 120-02/11-01/04, URBROJ: 5030120-11-5) od 18. kolovoza 2011.

S poštovanjem,

Ana Jurišić

Pristup informacijama, Vlada Republike Hrvatske, Zagreb

3 privitaka

Poštovana,

 

nastavno na Vaše traženje, u privitku dostavljamo odgovor.

 

S poštovanjem,

 

Ida Ćosić Duić

službenica za informiranje

 

Vlada Republike Hrvatske

Trg sv. Marka 2

10 000 Zagreb

 

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org