Za: Hrvatske vode, Zagreb
Poštovani,
dugi dio korita kanala mjesovitih otpadnih voda koji prolazi uz neposrednu blizinu kuća stanovnika Krapna i Raše u općini Raša u potpunosti je zapušten, obrastao i nastanjen žabama te uzrokuje i rojeve komaraca, zmije i štakore. 2019. god. gosp. Dujmović je sa čelnim ljudima općine Rasa i grada Labina dogovorio da preuzmu brigu o održavanju kanala dok se ne realizira projekat Aglomeracije, medjutim taj dogovor se ne poštuje.
Stanovnicima je ugroženo još više zdravlje uz dugogodišnji protok otvorenih i fekalnih ispuštanja uz alarmantno stanje i dodatnih navedenih pojava.
Očekujem vašu HITNU intervenciju i uvid u stanje iz razloga što su Hrvatske vode vlasnik kanala.

S poštovanjem,
Admira Žakula
viječnica HDZ - općina Raša (Istra)

Danko Biondić, Hrvatske vode, Zagreb

2 privitaka

Poštovani,

 

Na temelju Vašeg cijenjenog Zahtjeva za pristup informacijama, odgovaramo
Vam kako slijedi.

 

U okviru redovitog godišnjeg održavanja izvršeno je agrotehničko
održavanje korita bujice Krapan od betonskog mosta (dno Raše) do kamenog
mosta (Krapan) u dužini od cca 2 km.

 

Prema dogovoru s lokalnom samoupravom u proteklih 3 godine izvršena je
sanacija betonskog korita kroz samo naselje Raša i Krapan od utoka
rudničkih voda (crkvica Sveta Barbara) do zadnjih kuća na dnu Raše u
dužini od cca 1400 metara.

 

Hrvatske vode svake godine provode redovno godišnje agrotehničko
održavanje gore navedene dionice i primjećujemo da se odnos građana prema
bacanju otpada (boca, plastike, najlona, smeća) u kanal znatno poboljšao i
vjerujemo da će se taj trend nastaviti.

 

S poštovanjem,

 

Hrvatske vode

                                                                                                                                     

Službenik za informiranje

dr.sc. Danko Biondić

----- Pravne napomene -----

Ova elektronička poruka i njeni prilozi mogu sadržavati povlaštene
informacije i/ili povjerljive informacije. Molimo Vas da poruku ne čitate
ako niste njen naznačeni primatelj. Ako ste ovu poruku primili greškom,
molimo Vas da o tome obavijestite pošiljatelja i da izvornu poruku i njene
privitke uništite bez čitanja ili bilo kakvog pohranjivanja. Svaka
neovlaštena upotreba, distribucija, reprodukcija ili priopćavanje ove
poruke zabranjena je. HRVATSKE VODE ne preuzimaju odgovornost za sadržaj
ove poruke, odnosno za posljedice radnji koje bi proizašle iz
proslijeđenih informacija, a niti stajališta izražena u ovoj poruci ne
odražavaju nužno službena stajališta HRVATSKIH VODA. S obzirom na
nepostojanje potpune sigurnosti e-mail komunikacije, HRVATSKE VODE ne
preuzimaju odgovornost za eventualnu štetu nastalu uslijed zaraženosti
e-mail poruke virusom ili drugim štetnim programom, neovlaštene
interferencije, pogrešne ili zakašnjele dostave poruke uslijed tehničkih
problema. HRVATSKE VODE zadržavaju pravo nadziranja i pohranjivanja e-mail
poruka koje se šalju iz HRVATSKIH VODA ili u njih pristižu.

----- Disclaimer -----

This e-mail message and its attachments may contain privileged and/or
confidential information. Please do not read the message if you are not
its designated recipient. If you have received this message by mistake,
please inform its sender and destroy the original message and its
attachments without reading or storing of any kind. Any unauthorized use,
distribution, reproduction or publication of this message is forbidden.
HRVATSKE VODE is neither responsible for the contents of this message, nor
for the consequences arising from actions based on the forwarded
information, nor do opinions contained within this message necessarily
reflect the official opinions of HRVATSKE VODE. Considering the lack of
complete security of e-mail communication, HRVATSKE VODE is not
responsible for the potential damage created due to infection of an e-mail
message with a virus or other malicious program, unauthorized
interference, erroneous or delayed delivery of the message due to
technical problems. HRVATSKE VODE reserves the right to supervise and
store both incoming and outgoing e-mail messages.