Održavanje potoka Dulepska

Zahtjev za pristup informacijama od Goran Kuten za Hrvatske vode, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Hrvatske vode, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Poštovani,
prošle godine su započeli radovi uklanjanja drveća i šiblja na potoku Dulepska (Vrbovec). Potok nije reguliran niti je održavan, obrastao je u cijelosti sa smanjenim proticajnim profilom te kod oborina plavi naseljena mjesta: Pirakovec, Dulepsku, Dijaneš, lokalne prometnice i usjeve. Molim vas informaciju u kojoj fazi je plan izvođenja radova odnosno tehničko održavanje potoka i što se i u kojem vremenu planira odraditi?
Također me zanima što Hrvatske vode rade s drvnom masom koja ostaje nakon sječe, te ako je prodaje, molim informaciju kome, koliko i po kojoj cijeni.

S poštovanjem,
Goran

Danko Biondić, Hrvatske vode, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

 

Na temelju Vašeg cijenjenog Zahtjeva za pristup informacijama, odgovaramo
Vam kako slijedi.

 

Potok Dulepska je lijeva pritoka Spojnog kanala Zelina - Lonja -
Glogovnica - Česma. Osamdesetih godina prošlog stoljeća uređen je
s obostranim nasipima u duljini od 2.700 metara. Nastavno od pruge ZG -
KC, pa do ceste Vrbovec - Zagreb, u duljini od 2.850 metara je reguliran i
kroz programe održavanja Hrvatskih voda redovito se kosi nekoliko puta
godišnje.

 

Uzvodno od ceste ZG - VR potok nije nikad reguliran, u prirodnom je
stanju i nikad mu nije mijenjan tok. Najveći poplavni događaji koji su
bili na tom području, 2014. godine, te nešto manji 2017. godine, ukazali
su na potrebu djelomične regulacije potoka.

 

Godine 2018. na području sela Pirakovec i nizvodno potok je samo
djelomično - na nužnim mjestima tehnički održavan u duljini od 2.750
metara. Regulacija se sastojala od sječe šiblja i stabala, vađenja i
zakapanja panjeva, nužnog vađenja naplavina sa dna potoka, te uređenja
obale. Za ove radove ishođeni su uvjeti zaštite prirode koji nisu
dozvolili potpunu regulaciju i sječu (obostrano kao na nizvodnim
dijelovima), već samo nužnu, dakle čim više zadržati prirodno stanje
potoka, nikako i nigdje ne raditi obje strane potoka, a s dna potoka
vaditi samo nužne naplavine i smeće (stari auti, peći, hladnjaci, čak i
šuta i slično).

 

Godine 2020. godine nastavak je radova, sada malo uzvodnije na predjelu
Dijaneš - Dulepska u duljini od 1.650 metara.

 

Izvođač radova dužan je nesmetano izvesti radove - usluge, a na način da
nikome ne radi štetu.

 

Od mjesnog odbora Izvođač usluga je dobio potpise obaloposjednika da može
neometano ući u posjed. Obaloposjednici su putem mjesnog odbora
obavješteni kad i u kojem razdoblju će radovi biti izvedeni.

 

Ovaj potok je specifičan po tome da su obale potoka zarasle u drvnu masu
na mjestima i po 20 - 30 metara gotovo cijelom duljinom. Zato je od
obaloposjednika i zatražena suglasnost o ulasku u njihov posjed i
obavijest da će nastati šteta tijekom izvođenja radova na koju oni u
pravilu pristaju.

 

Drvna masa je u 90 posto slučajeva na privatnim parcelama. Izvođač ju je
posjekao, zbrinuo granje na ekološki prihvatljiv način.

 

Hrvatske vode nisu nikome prodavale drvnu masu već su je u većini
slučajeva odvezli obaloposjednici.

 

Ove, 2021. godine u rujnu (isto po uvjetima zaštite prirode) planiramo
raditi na potezu uz cestu Vrbovec - Zelina u dužini od oko 900 m i to samo
djelomičnu sječu, a stare panjeve i naplavine maknuti iz korita uz
suglasnost obaloposjednika na onim mjestima gdje su njihove obrasle
parcele.

 

Potok Dulepska nije uzrok plavljenju prometnica, usjeva i slično. Iz
korita potoka voda je izašla djelomično samo 2014.-te i to na području
sela Pirakovec. Djelomična regulacija znatno je umanjila mogućnost
poplave.

 

Pretpostavljamo da je neodržavanje cestovnih jaraka, kao i loša kanalska
mreža i začepljenje cijevnih propusta glavni uzrok poplava koje se često
jave na području naselja Dijaneš (2019. godine, 2020. godine). Cestovni
jarci (putne grabe) i objekti na njima nisu javno vodno dobro i Hrvatske
vode ih ne održavaju.

 

S poštovanjem,

 

Hrvatske vode

                                                                                                                                     

Službenik za informiranje

dr.sc. Danko Biondić

----- Pravne napomene -----

Ova elektronička poruka i njeni prilozi mogu sadržavati povlaštene
informacije i/ili povjerljive informacije. Molimo Vas da poruku ne čitate
ako niste njen naznačeni primatelj. Ako ste ovu poruku primili greškom,
molimo Vas da o tome obavijestite pošiljatelja i da izvornu poruku i njene
privitke uništite bez čitanja ili bilo kakvog pohranjivanja. Svaka
neovlaštena upotreba, distribucija, reprodukcija ili priopćavanje ove
poruke zabranjena je. HRVATSKE VODE ne preuzimaju odgovornost za sadržaj
ove poruke, odnosno za posljedice radnji koje bi proizašle iz
proslijeđenih informacija, a niti stajališta izražena u ovoj poruci ne
odražavaju nužno službena stajališta HRVATSKIH VODA. S obzirom na
nepostojanje potpune sigurnosti e-mail komunikacije, HRVATSKE VODE ne
preuzimaju odgovornost za eventualnu štetu nastalu uslijed zaraženosti
e-mail poruke virusom ili drugim štetnim programom, neovlaštene
interferencije, pogrešne ili zakašnjele dostave poruke uslijed tehničkih
problema. HRVATSKE VODE zadržavaju pravo nadziranja i pohranjivanja e-mail
poruka koje se šalju iz HRVATSKIH VODA ili u njih pristižu.

----- Disclaimer -----

This e-mail message and its attachments may contain privileged and/or
confidential information. Please do not read the message if you are not
its designated recipient. If you have received this message by mistake,
please inform its sender and destroy the original message and its
attachments without reading or storing of any kind. Any unauthorized use,
distribution, reproduction or publication of this message is forbidden.
HRVATSKE VODE is neither responsible for the contents of this message, nor
for the consequences arising from actions based on the forwarded
information, nor do opinions contained within this message necessarily
reflect the official opinions of HRVATSKE VODE. Considering the lack of
complete security of e-mail communication, HRVATSKE VODE is not
responsible for the potential damage created due to infection of an e-mail
message with a virus or other malicious program, unauthorized
interference, erroneous or delayed delivery of the message due to
technical problems. HRVATSKE VODE reserves the right to supervise and
store both incoming and outgoing e-mail messages.