Ogranci političkih stranaka

Filip Rodik je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo uprave, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo uprave, Zagreb

Poštovani,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim Vas popis ogranaka političkih stranaka s njihovim adresama. Ovaj skup podataka bio je objavljivan na kvartalnoj razini tokom 2015. godine na stranicama ministarstva. Dostupni atributi bili su:

BROJ_UPISA = identifikator zapisa
NAZIV_STRANKE = puno ime stranke
NAZIV = naziv ogranka
SJEDISTE = grad, adresa ogranka
OSOBE = predsjednik, podpredsjednik, tajnik, član upravnog tijela

Podaci bi bili još kvalitetniji kad bi im se pridružili identifikatori stranaka iz imenika političkih stranaka (https://rdd.gov.hr/pristup-informacijama...).

S poštovanjem,

Filip Rodik

pristupinfo, Ministarstvo uprave, Zagreb

Poštovani,

podaci o ustrojstvenim oblicima političkih stranaka javno su objavljeni te su dostupni na internetskoj stranici Ministarstva uprave.
Poveznicu Vam dostavljam u nastavku: https://uprava.gov.hr/registar-politicki...
Isto tako, predmetne podatke u otvorenom obliku objavljuje Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva na sljedećoj stranici: https://rdd.gov.hr/UserDocsImages//SDURD...

S poštovanjem,

Željana Zaharija
službenica za informiranje

prikazati citirane dijelove

Poštovani,

hvala Vam na odgovoru. Nažalost, među skupovima na koje ste ukazali nema podataka koji su predmet ovog zahtjeva, a to je popis ogranaka političkih stranaka. Molim Vas dopunu odgovora i dostavu traženih informacija.

S poštovanjem,

Filip Rodik

Za: Ministarstvo uprave, Zagreb

Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje.

Obraćam se sa zahtjevom da riješite postupak u tijelu javne vlasti Ministarstvo uprave, Zagreb koje se bavi mojim zahtjevom 'Ogranci političkih stranaka'.

Odgovor Ministarstva uprave ne sadržava tražene podatke o ograncima političkih stranaka. Trenutno još nema reakcije na molbu za dopunom odgovora, a rok je prošao 29.6.2018.

Potpuna povijest mog zahtjeva i sva korespondencija dostupna je javno na ovoj internetskoj adresi: http://imamopravoznati.org/request/ogran...

S poštovanjem,

Filip Rodik

pristupinfo, Ministarstvo uprave, Zagreb

Poštovani,

ovim putem Vas upućujemo na našu internetsku stranicu na kojoj su objavljeni otvoreni podaci za ustrojstvene oblike političkih stranaka sa stanjem na dan 19.6.2018.:
https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ust... .

S poštovanjem,

Željana Zaharija,
službenica za informiranje

prikazati citirane dijelove

Za: pristupinfo

Hvala na podacima, dodao bih samo da 45 zapisa nema navedenu stranku u koloni SKRACENI_NAZIV. Također, predlažem da koristite registarski broj stranke iz Registra političkih stranaka (kao dodatnu kolonu) kako bi olakšali daljnje korištenje objavljenih podataka i izbjegli problem nepostojećeg skraćenog naziva kod nekih stranaka.

S poštovanjem,

Filip Rodik