Ogranci političkih stranaka

Pisani zahtjev podnositelja Filip Rodik za Ministarstvo uprave, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Filip Rodik

Za: Ministarstvo uprave, Zagreb

Poštovani,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim Vas popis
ogranaka političkih stranaka s njihovim adresama. Ovaj skup
podataka bio je objavljivan na kvartalnoj razini tokom 2015. godine
na stranicama ministarstva. Dostupni atributi bili su:

BROJ_UPISA = identifikator zapisa
NAZIV_STRANKE = puno ime stranke
NAZIV = naziv ogranka
SJEDISTE = grad, adresa ogranka
OSOBE = predsjednik, podpredsjednik, tajnik, član upravnog tijela

Podaci bi bili još kvalitetniji kad bi im se pridružili
identifikatori stranaka iz imenika političkih stranaka
(https://rdd.gov.hr/pristup-informacijama...).

S poštovanjem,

Filip Rodik

Spojite s ovim

Od: pristupinfo
Ministarstvo uprave, Zagreb

Poštovani,

podaci o ustrojstvenim oblicima političkih stranaka javno su objavljeni te su dostupni na internetskoj stranici Ministarstva uprave.
Poveznicu Vam dostavljam u nastavku: https://uprava.gov.hr/registar-politicki...
Isto tako, predmetne podatke u otvorenom obliku objavljuje Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva na sljedećoj stranici: https://rdd.gov.hr/UserDocsImages//SDURD...

S poštovanjem,

Željana Zaharija
službenica za informiranje

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Filip Rodik

Poštovani,

hvala Vam na odgovoru. Nažalost, među skupovima na koje ste ukazali
nema podataka koji su predmet ovog zahtjeva, a to je popis ogranaka
političkih stranaka. Molim Vas dopunu odgovora i dostavu traženih
informacija.

S poštovanjem,

Filip Rodik

Spojite s ovim

Od: Filip Rodik

Za: Ministarstvo uprave, Zagreb

Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje.

Obraćam se sa zahtjevom da riješite postupak u tijelu javne vlasti
Ministarstvo uprave, Zagreb koje se bavi mojim zahtjevom 'Ogranci
političkih stranaka'.

Odgovor Ministarstva uprave ne sadržava tražene podatke o ograncima
političkih stranaka. Trenutno još nema reakcije na molbu za dopunom
odgovora, a rok je prošao 29.6.2018.

Potpuna povijest mog zahtjeva i sva korespondencija dostupna je
javno na ovoj internetskoj adresi:
http://imamopravoznati.org/request/ogran...

S poštovanjem,

Filip Rodik

Spojite s ovim

Od: pristupinfo
Ministarstvo uprave, Zagreb

Poštovani,

ovim putem Vas upućujemo na našu internetsku stranicu na kojoj su objavljeni otvoreni podaci za ustrojstvene oblike političkih stranaka sa stanjem na dan 19.6.2018.:
https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ust... .

S poštovanjem,

Željana Zaharija,
službenica za informiranje

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Filip Rodik

Za: pristupinfo

Hvala na podacima, dodao bih samo da 45 zapisa nema navedenu
stranku u koloni SKRACENI_NAZIV. Također, predlažem da koristite
registarski broj stranke iz Registra političkih stranaka (kao
dodatnu kolonu) kako bi olakšali daljnje korištenje objavljenih
podataka i izbjegli problem nepostojećeg skraćenog naziva kod nekih
stranaka.

S poštovanjem,

Filip Rodik

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo uprave, Zagreb može: