OIB AT rba-zadruga

Pisani zahtjev podnositelja mira veljačić za Ministarstvo financija, Zagreb

Čeka se odgovor na predstavku Ministarstvo financija, Zagreb za rješavanje ovog zahtjeva.

Od: mira veljačić

Za: Ministarstvo financija, Zagreb

smatramo da sukladno zakonu o pravu na pristup informacijama imamo
pravo znati, da li su AT rba-zadruge kao npr. Raiffeisenbank
Feldkirchen-Kalsdorf registrirana zadruga s ograničenom
odgovornošću, uz zahtjev za dodjelu HR OIB-a, priložile izvod iz AT
sudskog regista, (s prijevodom na Hrvatski jezik po za to
ovlaštenom sudskom tumaču), znači pod određenim registarskim brojem
odnosno MBS brojem, što znači firmenbuchnummer (FN 33345 x) i po
ovlaštenoj osobi za zastupanje tog poslovnog subjekta ?!

Postoji li mogućnost da nakon što je AT rba-zadruga Raiffeisenbank
Feldkirchen-Kalsdorf brisana iz AT sudskog registra, OIB:
76326640038 koristi neka druga RBA-zadruga ?!

Sukladno gore navedenom predlažem da mi se uz odgovor dostave
isprave temeljem kojih je dodijeljen OIB: 76326640038
Raiffeisenbank Feldkirchen-Kalsdorf sada brisanom posl. subjektu iz
AT sudskog registra.

S poštovanjem,

Nada Ledić

Spojite s ovim

Od: informiranje


Attachment image001.png
10K Download


Poštovana,

 

Sukladno članku 5. točki 3 Zakona o pravu na pristup informacijama
(Narodne novine, br. 25/13, 85/15, dalje: Zakon) »Informacija« je svaki
podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa,
dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani,
nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki
drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim
tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u
vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

 

Sukladno članku 18.  stavku 5. Zakona ne smatra se zahtjevom za pristup
informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili
uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade
analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

 

Sukladno članku 23. stavku 1. točki 6. Zakona tijelo javne vlasti ne
donosi rješenje o zahtjevu kad obavještava korisnika da se podnesak ne
smatra zahtjevom u smislu članka 18. stavka 5. ovoga Zakona.

 

Sukladno članku 8 Općeg poreznog zakona porezno tijelo dužno je kao
poreznu tajnu čuvati sve podatke koje porezni obveznik iznosi u poreznom
postupku te sve druge podatke u vezi s poreznim postupkom kojima
raspolaže, kao i podatke koje razmjenjuje s drugim državama u poreznim
stvarima, stoga do informacija o poreznim obveznicima možete doći tek uz
njihov pisani pristanak.

 

S poštovanjem,

 

[1]pu_logo_web_adresa_horizontalni

 

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka je povjerljiv i namijenjen je samo osobama ili subjektima koji su navedeni u adresi. Ukoliko ste primili ovu poruku greškom, molimo Vas, obavijestite pošiljatelja, a poruku i sve njene privitke odmah, bez citanja, trajno uklonite s racunala. Bilo kakvo prenošenje, kopiranje ili distribucija informacija sadržanih u poruci trecim osobama je zabranjeno i može biti zakonski kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci ne odražavaju nužno stavove Porezne uprave. Porezna uprava ne prihvaca nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke i priloga sadržanih u poruci.

References

Visible links

Spojite s ovim

Od: mira veljačić

Za: informiranje

Predmetnim zahtjevom nisu tražene inofrmacije o poreznom ovezniku,
nego u ovom slučaju o jednoj od lihvarski AT RBA-zadruga ovdje
konkretno Raiffeisenbank Feldkirchen-Kalsdorf, brisana iz AT
sudskog registra. OIB: 76326640038 prvovjerom obveznika u sustavu
PDV-a -OIB. hr na link-u
https://oib.oib.hr/RpoProvjeriObveznikaP... pronalazi se
slijedeći podaci OIB: 76326640038 NAZIV: RAIFFEISENBANK REGION
GRAZ-THALERHOF Za upisani OIB ne postoji obveza PDV-a na
03.04.2019.
Dok se provjerm PDV broja (VIES) - Vaša Europa, na link-u
https://europa.eu/youreurope/business/ta...
pronaleze slijedeći podaci Nažalost, PDV broj za prekogranične
transakcije unutar EU-a nije valjan (....)
Država članica HR - PDV id. broj HR 76326640038 - Datum primitka
zahtjeva 2019/04/03 21:44:57

Dakle, Ministarstvo Financija trebalo je i moralo dostaviti tražene
informacije potkrepljene s a dokumentacijom iz predmeta Zahtjeva za
dodjelu HR OIB RAIFFEISENBANK REGION GRAZ-THALERHOF odnosno na
temelju koje je dodijeljen OIB: 76326640038 i to spis u cjelosti po
Zahtjevu toga inozemnog subjekta !!!! Inozemni poslovni subjekt
nije porezni ovbeznik u RH iako nelegalno posluje na teritoriju RH
od cca 2005.godine s toga se on nemože svrstavati u poreznog
ovbeznika u smislu čl. 8 Općeg poreznog zakona.

Iz navedenog odgovora koji se uskraćuje pravo na pristup
informacijama, proizlazi da Ministarstvo Financija upravo služi
zaštiti RBA-tadruga odnosno organiziranoj skupini kriminalaca
udruženih radi utaje poreza i pranju novca na teritoriju Republike
Hrvatske !!!!

Nadležne i odgovorne osobe Ministarstva Financija kao i svi druge
državne dužnosnike službenike i namještenike plaćaju hrvatski
građani, zato bi ini trebali servisirati i služiti istim tom
građanima , no očigledno državni Uhljebi besplatno servisiraju,
služe i štite utajivače poreza i preče novca, na štetu građana i
Republike Hrvatske !!!!

mira veljačić

Spojite s ovim

Od: informiranje

Poštovani,

Vaš upit je zaprimljen, molimo pričekajte na odgovor djelatnika za informiranje.
Zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju.

Srdačan pozdrav,
Administrator Informiranje
IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka je povjerljiv i namijenjen je samo osobama ili subjektima koji su navedeni u adresi. Ukoliko ste primili ovu poruku greškom, molimo Vas, obavijestite pošiljatelja, a poruku i sve njene privitke odmah, bez citanja, trajno uklonite s racunala. Bilo kakvo prenošenje, kopiranje ili distribucija informacija sadržanih u poruci trecim osobama je zabranjeno i može biti zakonski kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci ne odražavaju nužno stavove Porezne uprave. Porezna uprava ne prihvaca nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke i priloga sadržanih u poruci.

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo financija, Zagreb može: